Följ Swedfund

Pressmeddelanden Visa alla 89 träffar

En investering i både kapital och expertis till tillväxtföretag i Nepal

En investering i både kapital och expertis till tillväxtföretag i Nepal

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2021 09:19 CEST

Swedfund investerar i Dolma Impact Fund II (DIF II) – en fond som fokuserar på förnybar energi, teknik, och sjukvård i Nepal. Tidpunkten är viktig eftersom COVID-fallen följer den drastiska ökningen i Indien och ökar även kraftigt i Nepal. Dolma II:s målsektorer kommer direkt att adressera kapacitetsbegränsningar inom hälso- och sjukvården och möjliggöra digitala skalbara lösningar.

Hållbar tillväxt och jobb överst på agendan när Swedfund släpper sin Integrerade Redovisning

Hållbar tillväxt och jobb överst på agendan när Swedfund släpper sin Integrerade Redovisning

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2021 15:23 CEST

Pandemin har orsakat en multidimensionell kris som kräver en multidimensionell respons. I många fall går utvecklingen bakåt, jobb går förlorade och fattigdomen ökar med stora konsekvenser för människor i utvecklingsländer. Samtidigt sjunker inflödet av utländska investeringar och remitteringar kraftigt. Parallellt ser vi även en tillbakagång för demokratin i flera länder och att respekten för mäns

Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn

Svensk finansiering till Co-operative Bank of Kenya skapar tillväxt i den privata sektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2021 17:46 CET

Swedfund tillhandahåller ett långfristigt efterställt lån på 15 miljoner US dollar till Co-operative Bank of Kenya ("Co-op Bank") för att bygga på bankens utlåning till små och medelstora företag samt projekt inom grön finansiering. Genom att stödja Co-op Bank bidrar Swedfund till jobbskapande och utveckling av den privata sektorn. Nära hälften av alla små och medelstora företag i Kenya är kvinnoä

Statliga Swedfund får ny investeringschef

Statliga Swedfund får ny investeringschef

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2021 11:05 CET

Svenska statens utvecklingsfinsiär Swedfund får ny investeringschef. Karin Parmenstam har med sin bakgrund som både förvaltare och affärsutvecklare en lång erfarenhet av kapitalförvaltning.

Nyheter Visa alla 99 träffar

Swedfund får internationellt erkännande för sitt arbete med klimat och klimatrapportering

Swedfund får internationellt erkännande för sitt arbete med klimat och klimatrapportering

Nyheter   •   Okt 22, 2020 17:00 CEST

​UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) har, för andra året i rad, utnämnt Swedfund som en av 36 ledande investerare i världen, denna gång inom klimatrapportering. UN PRI har inrättat Leaders’ Group, för att framhålla investerare som utmärker sig inom ansvarsfulla investeringar, och lyfter fram trender inom dessa ledande signatärers arbete.

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2020

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2020

Nyheter   •   Aug 12, 2020 08:54 CEST

​Swedfunds delårsrapport för första halvåret, januari-juni 2020.

Gemensamt upprop för att rädda jobben i Afrika under Coronakrisen

Nyheter   •   Maj 04, 2020 15:09 CEST

Undertecknande till detta upprop anser att regeringar, i egenskap av ägare till utvecklingsfinansiärer och genom sina givarorgan, bör vidta åtgärder för att stärka de regionala myndigheternas förmåga att reagera. Regeringarna bör bistå med kapitaltillskott och direkta åtgärder i form av teknisk assistans. Detta kan få hjälpa afrikanska ekonomierna att komma igen efter krisen.

Swedfund rapporterar implementeringen av IFC:s Operating Principles for Impact Management

Dokument Visa alla 42 träffar

Kontaktpersoner 3 träffar

  • Director Strategy and Communication
  • kaslritbn.czkrroonqyhoglffcwerjw@svhwezydfnbunswd.susesy
  • 072-050 31 91

  • Communications Manager
  • amfeelmaienu.abfltgwe@nnswbueddefujxndju.shzebd
  • 070-580 38 55