Swedfund investerar för kvinnors hälsa och egenvård i Östafrika

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2020 11:06 CET

​Statens utvecklingsfinansiär Swedfund investerar i Kasha Global, vars e-handelsplattform erbjuder kvinnor i framför allt Rwanda och Kenya att hitta information om samt köpa preventivmedel, menstruations- och hälsovårdsprodukter såväl online som off-line.

Swedfund får internationellt erkännande för sitt arbete med klimat och klimatrapportering

Nyheter   •   Okt 22, 2020 17:00 CEST

​UN PRI (United Nations Principles for Responsible Investment) har, för andra året i rad, utnämnt Swedfund som en av 36 ledande investerare i världen, denna gång inom klimatrapportering. UN PRI har inrättat Leaders’ Group, för att framhålla investerare som utmärker sig inom ansvarsfulla investeringar, och lyfter fram trender inom dessa ledande signatärers arbete.

Svenska investeringar för att skapa jobb – i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2020 11:50 CEST

Statens utvecklingsfinansiär Swedfund gör en investering på 10 miljoner USD i African Rivers Fund 3 (ARF 3), tillsammans med IFC, FMO, BIO samt DGGF. African Rivers Fund 3 kommer i första hand att tillhandahålla lånefinansiering till små och medelstora företag i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola.

​Swedfund gör stor investering i off grid-solenergi

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2020 13:43 CEST

Swedfund, den svenska utvecklingsfinansiären går in med 12 miljoner USD till Solar Energy Transformation Fund. Investeringen kommer att bidra till ökad tillgång till el, liksom ökad produktion av förnybar energi för några av de minst utvecklade länderna i världen, enligt OECD:s DAC-lista.

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2020

Nyheter   •   Aug 12, 2020 08:54 CEST

​Swedfunds delårsrapport för första halvåret, januari-juni 2020.

Swedfunds investering skapar nya möjligheter för indisk sjukvård

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 09:39 CEST

​Utvecklingsländers infrastruktur för sjukvård är ofta bristfällig och trycket på sjukvårdsanläggningar ökar kraftigt när Covid-19-viruset sprider sig. Statens utvecklingsfinansiär Swedfund investerar i den indiska fonden HealthQuad II som riktar sig mot unga företag inom hälsosektorn, för att ge fler människor tillgång till vård och skapa långvariga positiva effekter.

​Swedfund stöttar sjukvårdsaktörer i Nigeria, Madagaskar och Indien med Covid-19 relaterade insatser

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 15:52 CEST

Trycket på sjukvården ökar kraftigt i utvecklingsländerna när Covid-19-viruset sprider sig. Baserat på lång erfarenhet av att arbeta med hållbara investeringar i utvecklingsländer, går Swedfund nu in och stöttar olika aktörer inom sjukvårdssektorn i Nigeria, Madagaskar och Indien med sammanlagt 2,2 miljoner SEK. Stödet inkluderar personlig skyddsutrustning, mediciner och transporter.

- För att förhindra spridning av coronaviruset och stödja beredskapen i våra investeringar övervakar vi kontinuerligt hur Swedfund kan hjälpa våra investeringar under pandemin. Fokus är ökad hälsa och säkerhet för vårdpersonal, att hålla potentiellt smittade patienter åtskilda från andra patienter och att förhindra spridning av Corona-viruset, säger Johanna Raynal, chef för ESG & Impact på Swedfund.

Opham är en ledande läkemedelsgrossist på Madagaskar och tillhandahåller specialmedicin och generiska produkter till apotek och sjukhus i hela landet. Express Pharma är en kedja av apotek som levererar säkra läkemedel runt om i Lagos i Nigeria tillsammans med Dr Express kliniker för diagnostiska tjänster. Medica Synergie är en vårdgivare som fokuserar på den östindiska marknaden och behandlar över 485 000 patienter varje år. Idag förvaltar Medica åtta sjukhus och företagets affärsidé är att tillhandahålla prisvärd hälso- och sjukvård av hög kvalitet i fattiga delar av landet.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Trycket på sjukvården ökar kraftigt i utvecklingsländerna när Covid-19-viruset sprider sig. Baserat på lång erfarenhet av att arbeta med hållbara investeringar i utvecklingsländer, går Swedfund nu in och stöttar olika aktörer inom sjukvårdssektorn i Nigeria, Madagaskar och Indien med sammanlagt 2,2 miljoner SEK. Stödet inkluderar personlig skyddsutrustning, mediciner och transporter.

Läs vidare »

​Swedfund går in med 5 miljoner euro till små och medelstora företag i Östra Afrika

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2020 15:28 CEST

För att stödja små och medelstora företag i spåren av Covid-19 ökar nu den svenska utvecklingsfinansiären Swedfund, likviditeten för dessa företag genom ett lån på 5 miljoner euro till Platcorp, en marknadsledande aktör inom finansiering av små och medelstora företag, i Kenya, Uganda och Tanzania.

- Det är angeläget för oss som utvecklingsfinansiär att stärka företagens ekonomiska motståndskraft och skydda arbetstillfällen i utvecklingsländer. Platcorp-gruppen har en bred och effektiv plattform för tillgång till finansiering för små och medelstora företag i Östafrika, vilket gör det möjligt för oss att nå och stödja ännu fler företag, vilket är i linje med vårt uppdrag, säger Maria Håkansson, VD Swedfund.

Platcorp grundades 2003 i Kenya och utökades till Uganda 2004 och Tanzania 2008. Platcorp har en låneportfölj i de tre länderna på 160 miljoner dollar. År 2019 betalade Platcorp ut cirka 826 000 lån till sina kunder. Platcorp är en ledande leverantör av finansiering och utlåning till små och medelstora företag i Östra Afrika. Detta är det andra lånet från Swedfund till Platcorp. Det första lånet utfärdades 2018.

Med stöd från Swedfunds medel för Teknisk Assistans, TA-medel, har Platcorp vidareutvecklat sina hållbarhetsfunktioner, bland annat genom att införa ett koncerngemensamt miljö- och socialt ledningssystem.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Läs vidare »

​Swedfund stöttar med skyddsutrustning, patientslussar och utbildning i Afrika söder om Sahara

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 10:14 CEST

Swedfund har vänt sig till de bolag som man investerat i för att på bästa sätt kunna bistå under Corona-pandemin. Flera kliniker och sjukhus har redan fått stöd. Nu går stöd också till en cancerklinik i Ghana samt en vårdinrättning i Liberia. Högst upp i prioriteringen är skyddsmasker, utbildning och möjligheten att separera människor med Covid-19 från andra patienter och vårdpersonal.

Gemensamt upprop för att rädda jobben i Afrika under Coronakrisen

Nyheter   •   Maj 04, 2020 15:09 CEST

Afrika drabbas hårt av Corona-pandemin och står redan inför en dramatisk recession, kanske till och med värre än Europa. Uppskattningar visar att minst 20 miljoner arbetstillfällen kan gå förlorade. Mycket beror på hur snabbt och beslutsamt vi agerar. För människor i utvecklingsländer med låga inkomster och utsatta jobb, ser framtiden dyster ut. Kvinnor och flickor påverkas oproportionerligt mycket.

De institutioner i Europa som är bäst lämpade att hjälpa den privata sektorn i Afrika är utvecklingsfinansiärerna (Development Finance Institutions/DFI:s). Det finns 15 utvecklingsfinansiärer i Europa, som är statligt ägda och statsstödda institutioner som arbetar med att främja utvecklingen av den privata sektorn. De har redan investerat 15 miljarder Euro i Afrika och har nått tusentals företag och finansierar redan många banker som är verksamma över hela kontinenten.

Nu är behovet i den privata sektorn i Afrika enormt. De flesta utvecklingsfinansiärer har ett litet utrymme på sina balansräkningar för att svara på behoven, men ofta är det inte tillräckligt under tider av hög osäkerhet.

Undertecknande anser att regeringarna, i egenskap av ägare till utvecklingsfinansiärer och genom sina givarorgan, måste vidta åtgärder för att stärka de regionala myndigheternas förmåga att reagera. Regeringarna bör bistå med kapitaltillskott och direkta åtgärder i form av teknisk assistans. Ett starkt svar kommer att hjälpa afrikanska ekonomierna att komma tillbaka på den andra sidan krisen.

De som har skrivit under uppropet:

 • José Antonio Alonso, Professor of Applied Economics, Complutense University of Madrid (Spain)
 • Erik Berglöf, Professor, Director Institute of Global Affairs, LSE
 • Paul Collier, Professor of Economics and Public Policy, Oxford University (UK)
 • Alexander De Croo, Deputy Prime Minister, and Minister of Finance, in charge of the Fight against Tax Fraud, and Minister of Development Cooperation (Belgium)
 • Guilherme D’Oliveira Martins, Former Member of Parliament, Minister of Presidency and Minister of Finance (Portugal)
 • Stephany J. Griffith-Jones, Financial Markets Program Director, Columbia University
 • Nanno Kleiterp, Honorary Chairman of EDFI (Netherlands)
 • Norbert Kloppenburg, Former member of the management board of KfW (Germany)
 • Bert Koenders, Former Foreign Minister (Netherlands)
 • Benoit Leguet, CEO of I4CE, Institute for Climate Economics (France)
 • Mogens Lykketoft, Former Minister, Speaker, UNGA President (Denmark)
 • Kanini Mutooni, Managing Director, Toniic Institute
 • Franco Passacantando, Senior fellow at the LUISS School of European Political Economy in Rome (Italy)
 • Johann Schneider-Ammann, Former President (Swiss Confederation)
 • Erik Solheim, Former Minister of the Environment and International Development (Norway)
 • Vera Songwe, Executive Secretary, UN Economic Commission for Africa
 • Lars Thunell, former CEO of IFC (Sweden)
 • Erkki Tuomioja, Member of Parliament, former Minister for Foreign Affairs (Finland)
 • Bruno Wenn, Chairman of EDFI (Germany)
 • Thomas Wieser, Chair, High-Level Wise Persons group on the European financial architecture for development (Austria)


Uppropet i sin helhet:


European development CO-OPERATION, Covid-19, AND how to save jobs in Africa

A call for action to European governments and their Development Finance Institutions

Covid-19 has hit Africa. Governments are shutting down normal life. The IMF, the World Bank, the African Development Bank and their donors are stepping up the fight against the virus by creating financing mechanisms to support cash stretched governments across the continent. This is much needed - and urgent.

Africa is already facing a dramatic recession, perhaps even worse than Europe. Estimates indicate that at least 20 million jobs may be lost. Much depends on how quickly and decisively we act. Job losses and the resulting destitution will multiply the death toll from the disease. In Europe, governments have responded at home both by addressing the catastrophic threat to health and life, and by simultaneously opening up nearly unlimited credit lines to tackle the existential threat to business from the economic standstill. Most African governments do not have the fiscal space to respond in this way and, across lower income countries, 90% of jobs are in the private sector. For the poor, often in low income and vulnerable jobs, the future looks grim. Women and girl are disproportionally affected.

Firms in the formal sector are vital for prosperity and Africa is already desperately short of them. Such firms are able to organise a workforce to reap economies of scale and specialisation, and raise finance for investment. The huge adverse shock that has hit Africa risks pushing many of them into bankruptcy. This would result in a large loss of organisational capital for their societies. Since private capital is flowing out of the continent, and governments lack both the finance and the organisational links to provide informed finance to firms, development finance institutions (DFIs) are the vital front line in the struggle to preserve them. The institutions in Europe best suited to help the private sector in Africa are the DFIs. There are 15 DFIs in Europe - government owned and supported institutions that foster private sector development. They have €15 billion invested in Africa, reaching thousands of companies, and already fund many banks operating throughout the continent.

Africa needs a policy response as far-reaching and comprehensive as that being taken across the OECD economies: this includes job-support and actions to save existing businesses from immediately closing. If not, Covid-19 itself will set development in Africa back a decade or more. While some support for African nations from international donors has been announced, this support concentrates primarily on the public sector, and what is still missing is a vigorous response to support the private sector and jobs, which face an unprecedented disaster. The private sector in Africa plays an outsize role in providing employment, relative to more developed economies. When even large and profitable firms in rich economies need support to stay afloat, the plight of firms in Africa, which suffer from a chronic shortage of credit and liquidity even in more stable times, is far worse. Unless something is done quickly, many profitable and productive firms will disappear, wiping out years of jobs growth and economic development driven by private enterprise.

The DFIs have rightly taken urgent measures to protect staff and to put plans in place to support clients’ immediate needs. But DFIs also must assess the situation in Africa and the required response in the medium to long term, until the virus has been eliminated. DFIs should be countercyclical at a time when private financial flows have come to a sudden stop, and should lead other investors back into African markets on the other side of the crisis. In order to do this, they will need support. Most DFIs have some room on their balance sheets to respond but often not enough to be fully countercyclical during times of high uncertainty. They need a combination of risk-sharing, capital and new flexibility to respond beyond their capacities in the current stressed situation. DFIs must make this case to their boards and owners and make proposals for a more robust response to the crisis.

Most importantly, governments, as DFI owners and through their donor agencies, need to take steps to reinforce DFIs’ capacities to respond. Governments should replenish capital injections and top-up risk-sharing schemes for European DFIs, while also making more funding available for technical assistance to African businesses. DFIs are the European institutions in the best position to act swiftly in support of the private sector in vulnerable countries by providing emergency credit lines to client institutions before it is too late, something no other institution can do. Doing so is not just a moral duty, but also in Europe’s long-term best interests, as timely intervention could have a transformative impact on Africa’s economies and radically alter their development trajectories towards a more inclusive and sustainable economic model. A strong response will help African economies bounce back on the other side of the crisis.

Signatories:

José Antonio Alonso, Professor of Applied Economics, Complutense University of Madrid (Spain);Erik Berglöf, Professor, Director Institute of Global Affairs, LSE; Paul Collier, Professor of Economics and Public Policy, Oxford University (UK); Alexander De Croo, Deputy Prime Minister, and Minister of Finance and Development Cooperation (Belgium); Guilherme D’Oliveira Martins, Former Member of Parliament, Minister of Presidency and Minister of Finance (Portugal); Stephany J. Griffith-Jones, Financial Markets Program Director, Columbia University; Nanno Kleiterp, Honorary Chairman of EDFI (Netherlands); Norbert Kloppenburg, Former member of the management board of KfW (Germany); Bert Koenders, Former Foreign Minister (Netherlands); Benoit Leguet, CEO of I4CE, Institute for Climate Economics (France); Mogens Lykketoft, Former Minister, Speaker, UNGA President (Denmark); Kanini Mutooni, Managing Director, Toniic Institute; Franco Passacantando, Senior fellow at the LUISS School of European Political Economy in Rome (Italy); Johann Schneider-Ammann, Former President (Swiss Confederation); Erik Solheim, Former Minister of the Environment and International Development (Norway); Vera Songwe, Executive Secretary, UN Economic Commission for Africa; Lars Thunell, former CEO of IFC (Sweden); Erkki Tuomioja, Member of Parliament, former Minister for Foreign Affairs (Finland); Bruno Wenn, Chairman of EDFI (Germany); Thomas Wieser, Chair, High-Level Wise Persons group on the European financial architecture for development (Austria).

Undertecknande till detta upprop anser att regeringar, i egenskap av ägare till utvecklingsfinansiärer och genom sina givarorgan, bör vidta åtgärder för att stärka de regionala myndigheternas förmåga att reagera. Regeringarna bör bistå med kapitaltillskott och direkta åtgärder i form av teknisk assistans. Detta kan få hjälpa afrikanska ekonomierna att komma igen efter krisen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Press and PR Manager
 • kaditiusnkiza.xswajillho@sbmweccdffcuneed.evsewg
 • 072-402 38 94
 • 08-725 94 37

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbara investeringar

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

 • Swedfund
 • Drottninggatan 92-94
 • Box 3286, 103 65 Stockholm
 • Sverige