Gå direkt till innehåll
Swedfunds investering skapar nya möjligheter för indisk sjukvård

Pressmeddelande -

Swedfunds investering skapar nya möjligheter för indisk sjukvård

Utvecklingsländers infrastruktur för sjukvård är ofta bristfällig och trycket på sjukvårdsanläggningar ökar kraftigt när Covid-19-viruset sprider sig. Statens utvecklingsfinansiär Swedfund investerar i den indiska fonden HealthQuad II som riktar sig mot unga företag inom hälsosektorn, för att ge fler människor tillgång till vård och skapa långvariga positiva effekter.

Indien stod redan innan pandemin inför många hälso- och sjukvårdsutmaningar när det gäller tillgänglighet, priser som patienter inte har råd med samt kvalitet och effektivitet. När det gäller täckningsgraden av läkare och sjuksköterskor samt sjukhussängar ligger Indien efter med 20% respektive 70% procent baserat på Världshälsoorganisationens (WHO) standarder. Swedfunds investering i HealthQuad bidrar till att skapa nya möjligheter för innovativa hälso- och sjukvårdslösningar för den stora och växande befolkningen i Indien under en tid när det behövs som mest.

- Många länder befinner sig i en svår situation och vår roll som utvecklingsfinansiär är nu viktigare än någonsin. Det känns mycket bra att kunna stödja HealthQuad i deras uppdrag att påverka och tillhandahålla vårdlösningar för den växande indiska befolkningen. Det är särskilt viktigt nu att snabbt öka tillgängligheten till vård genom att hitta nya lösningar och affärsmodeller. Ett sådant exempel är HealthQuads investering i Medikabazaar, en inköpsplattform som bidrar till ökad tillgänglighet till medicinsk utrustning och lägre priser samt ökad transparens i upphandlingsprocesser, säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Enligt OECD är Indiens utgifter per capita för hälso-och sjukvård låg och utgör 4% av GDP jämfört med 6% i Kina och 17,1% i USA (siffror från 2017). Under nästa årtionde behövs innovativa lösningar för att den indiska sjukvården ska kunna ta klivet till att erbjuda kvalitativ vård till en överkomlig kostnad.

Swedfund investerar i HealthQuad II tillsammans med Ackermans & van Haaren och Small Industries Development Bank of India (SIDBI) för att möjliggöra för fonden att fortsättningsvis investera i unga bolag som skapar innovativa lösningar och som har potential att förändra hälso- och sjukvårdssystemet i Indien och andra utvecklingsländer.

HealthQuad II är en indisk fondförvaltare som skapar nya möjligheter inom hälsovård. Fonden backas upp av Quadria Capital (en ledande Private Equity-fond inom hälsa i Asien).


Agenda 2030
Genom denna investering siktar Swedfund på följande FN:s mål för hållbar utveckling #1(Ingen fattigdom), #3 (God hälsa och välbefinnande), #5 (Jämställdhet), #8 (Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt) och #9 (Hållbara industrier, innovation och infrastruktur)

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003