Följ Swedfund

Swedfund stöttar kenyansk bank med fokus på SME

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2018 07:30 CEST

Maria Håkansson, vd Swedfund och Ketaki Sheth, styrelseordförande VCB under signering i Nairobi. Till vänster Dr Yogesh Pattni, vd VCB. Till höger Jonas Armtoft, Senior Investment Manager, Swedfund.

Den kenyanska banken Victoria Commercial Bank, VCB, har fått ett lån av Swedfund på 41 miljoner kronor. Lånet är riktat till bankens SME-kunder och är en del av Swedfunds uppdrag att stötta tillväxt och jobbskapande i utvecklingsländer.

– Välskötta banker och finanssektorn spelar en central roll i att skapa anständiga jobb, tillväxt och hållbar utveckling, säger vd Maria Håkansson. I Afrika söder om Sahara står små och medelstora företag för runt 80 procent av jobben och lånet till VCB är ett sätt för Swedfund att bidra till utveckling av SME-företag i Kenya.

En fungerande finanssektor är grundläggande för ett lands ekonomiska utveckling, och tillgången till lån och banktjänster i utvecklingsländer är starkt begränsad. Genom att investera i banker och fonder bidrar Swedfund till jobbskapande, hållbart företagande och finansiell inkludering. 

Swedfund kommer att bistå VCB i implementeringen av ett miljö- och socialt ledningssystem. Ledningssystemet bidrar till att bland annat arbetsvillkor och miljöpåverkan hanteras på ett systematisk sätt i bankens aktiviteter och utlåning. Detta går väl i hand med Swedfunds tre fundament; samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

– Samarbetet med Swedfund är en viktig milstolpe för VCB. Det underordnade Tier II kapitalet kommer att hjälpa VCB i vår tillväxtstrategi samtidigt som vi fortsätter vår kärnverksamhet; att tillhandahålla högkvalitativa finansiella tjänster, säger Dr Yogesh Pattni, vd, Victoria Commercial Bank.

VCB är en liten företags- och privatbank som bildades 1987, banken har en stor andel SME-kunder. Banken stöds av en stark styrstruktur, robust tillgångskvalitet, god kapitalisering, stark likviditet och god lönsamhet. 

Swedfunds sjuåriga lån till banken är riktat till bankens SME-kunder. Genom Swedfunds investering i VCB får kenyanska SME-företag nödvändig finansiering för hållbar och lönsam tillväxt. Swedfund är den första utvecklingsfinansiären som investerar i VCB. 

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se