Följ Swedfund

Swedfund stöjder små och medelstora företag i Afrika Söder om Sahara

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2014 08:45 CEST

Swedfund investerar 8 miljonerEuro i fondbolaget AfricInvests tredje panafrikanska fond med fokus på små ochmedelstora företag i Afrika Söder om Sahara. Genom denna investering bidrar Swedfundtill att stimulera tillväxt, jobbskapande och hållbar utveckling i fler företagi denna region.

AfricInvest Fund III är en 10-årig fond med en målstorlek på200 miljoner Euro. Fonden investerar i tillväxtföretag i ett brett spektrum avbranscher och har starkt fokus på tillverkning för export och företag i Afrika somvill expandera lokalt, regionalt och internationellt. Dessutom kommer fondeninriktas på att främja miljömässig och social utveckling samt god ägarstyrningi sina portföljbolag. Investeringarna kommer att omfatta sektorer såsom it- ochtelekom, tjänstesektorn, hälsa, utbildning, transport och jordbruksnäring.

Swedfunds uppdrag är att som en ansvarstagande, långsiktigoch aktiv investerare bidra till fattigdomsminskning genom hållbart företagande.Genom investeringen i AfricInvest Fund III, som görs parallellt med en radandra internationella utvecklingsfinansiärer, kan Swedfund bidra till nyaarbetstillfällen i den privata sektorn som är oerhört viktigt för att nåutvecklingsresultat i Afrika. Dessutom kompletterar fonden Swedfundsdirektinvesteringar genom att göra det möjligt att nå företag och länder som Swedfundannars inte hade kunnat investera i.

– Det är idagutmanande att resa kapital för fonder med fokus på små och medelstora företag iutvecklingsmarknader, vilket ger oss som utvecklingsfinansiär en viktig rollatt fylla. AfricInvest Fund III har goda förutsättningar att skapa braavkastning och bidra till samhällsutveckling och utveckling av långsiktigthållbara företag i Afrika, säger FredrikTörgren, ansvarig för Private Equity-fonder och finansiellainstitutioner på Swedfund.

Om AfricInvest och AfricInvestFund III

AfricInvest grundades 1994 och är idag en av de ledandeförvaltarna i Afrika med cirka 1 miljard USD i förvaltat kapital fördelat på 13Private Equity-fonder. Investerarna i fonderna utgörs av flertaletutvecklingsfinansiärer samt privata och institutionella investerare.AfricInvest består av ett team om 50 anställda med över 130 års samladerfarenhet av investeringar i onoterade företag i Afrika. AfricInvest finnslokalt representerat Tunis, Casablanca, Alger, Lagos, Abidjan och Nairobi.

Läs pressmeddelandet från AfricInvest här.

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se