Följ Swedfund

​Swedfund stärker stödet till små och medelstora företag i östra och västra Afrika

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2018 10:43 CET

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund har investerat 10 MUSD vardera i fonderna Advanced Finance & Investment Group (AFIG) Fund II och Catalyst Fund II. Genom dessa fonder, etablerade i de expansiva regionerna i västra och östra Afrika, bidrar vi till fortsatt tillväxt i små och medelstora företag, vilka utgör grunden för ökat jobbskapande.

Enligt IFC finns en majoritet av de formella jobben på tillväxtmarknader i små och medelstora företag (SMEs). De står för 4 av 5 nya arbetstillfällen och bidrar med upp till 33 % av BNP. Samtidigt är bristen på tillgång till finansiering i tillväxtländer en av de största begränsande faktorerna för SMEs möjligheter att växa. Swedfund finansierar därför banker och fonder på underfinansierade marknader, så att de kan utöka sin finansiering till företag och entreprenörer.

AFIG är en väletablerad private equity-förvaltare aktiv ff.a. i västra och centrala Afrika. Dess andra fond, AFIG Fund II, kommer primärt att erbjuda expansionskapital till etablerade lokala entreprenörer i syfte att utveckla dem till konkurrenskraftiga regionala företag. Genom att investera i företag som expanderar till grannländer stödjer man den regionala integrationen. Som ett resultat av bolagens tillväxt skapas nya jobb, samtidigt som det stärker det ekonomiska ekosystemet.

Catalyst Principal Partners grundades 2009 i Nairobi, Kenya. Swedfund har investerat i deras andra fond, Catalyst Fund II. Fondförvaltarens strategi är att utveckla portföljbolagen genom ett aktivt ägarskap. Fokus för deras andra fond ligger på tillväxt- och expansionskapital till företag i mellansegmentet i Östafrika.

”Vi är glada över möjligheten att stötta två väletablerade och erfarna fondförvaltare i Afrikas mest expansiva regioner. På detta sätt bidrar vi till att nödvändigt tillväxtkapital kommer de så viktiga små och medelstora företagen till del. Dessa företag spelar en central roll för att skapa formella arbetstillfällen och en inkluderande tillväxt, vilket är avgörande för att minska fattigdom”, säger Gerth Svensson, VD Swedfund.

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se