Följ Swedfund

Swedfund investerar i sjukvård i östra och södra Afrika tillsammans med IFC och andra utvecklingsfinansiärer

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2019 16:12 CET

Swedfund har investerat 15 miljoner dollar i HHI, med målet att öka tillgången på hälsovårdstjänster av hög kvalitet för att öka täckningen av sjukvård och förbättra liv i hela regionen.

- Som en utvecklingsfinansiär har vi ett starkt fokus på att fylla det kritiska glappet i vårdsektorn genom att ge tillgång till hälsokompetens i östra- och södra Afrika. Därför är denna investering mycket viktig för oss, säger Maria Håkansson VD på Swedfund.

HHI förväntas växa inom hälsosektorn i östra och södra Afrika, från att i dagsläget ha ett sjukhus och 35 kliniker - till fem sjukhus och 52 kliniker, som ska ge upp till 1,8 miljoner patienter vård årligen under de kommande fem åren. Detta kommer möjliggöras genom att dels bygga nya anläggningar och dels förvärva befintliga bolag inom sjukvården.

Swedfunds erfarenhet av att investera inom hälsa och sjukvård går tillbaka mer än 20 år i tiden med en strategi att växa portföljen under de kommande åren för att stödja kvalitet, tillgång och överkomlig prissättning i de minst utvecklade samt lägre medelinkomstländerna i Afrika och Asien.

Läs IFC:s pressmeddelande 

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu