Följ Swedfund

Swedfund i internationellt samarbete för ökad klimatfinansiering

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 13:59 CEST


Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Idag, på Bloomberg’s Global Business Forum i New York, tillkännagavs ett nytt samarbete med höga ambitioner inom klimatinvestringar när det gäller tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Det är CFLI (The Climate Finance Leadership Initiative) samt branschorganisationen EDFI (European Development Finance Institutions), som gemensamt tar initiativ för att främja samarbete mellan statliga och privata aktörer i syfte att minska klimatfinansieringsgapet på tillväxtmarknader i utvecklingsländer. EDFI och CFLI kommer att engagera sina medlemmar att initiera projekt, hantera risker och bredda möjligheterna till finansiering och investeringar i den privata sektorn på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

- Vi vet idag att den privata sektorn är avgörande för att vi ska kunna nå målen i Agenda 2030. Det här samarbetet bygger på privatsektorns engagemang och är en viktig byggsten, som kommer att underlätta investeringar i klimatsmarta lösningar. Samarbetet ger oss möjlighet att utveckla de partnerskap som är nödvändiga mellan olika aktörer och funktioner för att kunna leverera på Agenda 2030. Vi har bara 10 år kvar, initiativet stödjer oss i arbetet med att mobilisera privat kapital och agera katalytiskt för klimatet, säger Swedfunds vd Maria Håkansson, som sedan i år sitter i EDFI:s styrelse.

CFLI medlemmar inkluderar sju av de största institutionerna i världen från hela investeringskedjan, inklusive projektutvecklare, banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare. Branschorganisationen EDFI representerar 15 bilaterala utvecklingsfinansiärer från hela Europa, som gemensamt förvaltar en portfölj med mer än 50 miljarder USD av påverkansinriktade investeringar på tillväxtmarknader i utvecklingsländer.

Samarbetet mellan CFLI och EDFI är ett svar på de förslag till lösningar som beskrivs i en ny rapport från CFLI som handlar om finansieringen av den koldioxidsnåla framtiden. Rapporten ger ett privatsektorsperspektiv på de åtgärder som behövs för att påskynda klimatfinansiering.


Om CFLI

CFLI (Climate Finance Leadership Initiative) samlar ledande företag för att mobilisera och skala upp privatkapital för klimatlösningar. Michael R. Bloomberg bildade CFLI på begäran av FN:s generalsekreterare António Guterres. Medlemmar i CFLI inkluderar Allianz Global Investors, AXA, Bloomberg, Enel, Goldman Sachs, japanska regeringens pensions- och investeringsfond (GPIF), HSBC, och Macquarie. Mer information https://www.bloomberg.com/cfli/

Om EDFI

EDFI representerar 15 bilaterala utvecklings- och finansieringsinstitut som investerar i den privata sektorn på tillväxtmarknader, i syfte att skapa jobb, stimulera tillväxt, bekämpa fattigdom och klimatförändringar. Sedan EDFI inrättades i 1992 har medlemmarna investerat i cirka 15 000 projekt, och de förvaltar nu en kombinerad investeringsportfölj på 50 miljarder US-dollar bestående av bland annat finansiella tjänster och ren energi i mer än 100 länder. En betydande del av portföljen är klimatfinansiering. Mer information finns på www.edfi.eu.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu