Följ Swedfund

Swedfund fortsätter att expandera inom förnybar energi i Afrika söder om Sahara

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2017 08:47 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar 13 MUSD i fonden Frontier Energy II Alpha K/S, med fokus på små och medelstora projekt för förnybar energi primärt i Östafrika.

Ungefär 600 miljoner människor i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till hållbar el. Brist på hållbara energilösningar är en av de största utmaningarna för utvecklingsländer. Det hindrar den ekonomiska utvecklingen och drabbar de svagaste grupperna i samhället hårdast. De befintliga elnäten är ofta omoderna och instabila. Individer och företag tvingas därmed producera alternativ el, som i många fall framställs med dieseldrivna generatorer eller vedeldning och är såväl dyr som miljöfarlig.

Tillgången till ren, pålitlig och kostnadseffektiv el är en grundläggande förutsättning för utveckling. Det främjar ekonomisk tillväxt och är centralt för t.ex. klimatförändringar, rättvis inkomstfördelning och jämställdhet. Samtidigt som behovet är enormt är de tekniska förutsättningarna för energiförsörjning via förnybara källor ofta mycket goda. Problemet är att många energiprojekt strandar på grund av brist på kunskap, resurser och finansiering.

Fonden Frontier Energy II väntas bidra till att fler små- och medelstora förnybara energiprojekt kommer till stånd, och till en ökad produktionskapacitet av förnybar energi. Fonden fokuserar främst på investeringar i Östafrika, bland annat Kenya och Uganda. Avsikten är att gå in i projekt på ett relativt tidigt stadium. Ett grundläggande krav är att de är baserade på förnybar energi som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser, t.ex. vind-, vatten- och solkraft samt geotermisk energi.

”För att minska klimatpåverkande utsläpp och realisera de globala målen är en satsning på förnybar energi avgörande. Swedfund strävar efter att vara en progressiv klimatinvesterare och har målsättningen att bidra till att uppfylla den svenska regeringens ambitioner att stödja en grön och inkluderande tillväxt i utvecklingsländerna. Investeringen i Frontiers fond är strategiskt viktig för expansionen av förnybar energi i Afrika söder om Sahara”, säger Anna Ryott, VD Swedfund.

Fonden, som förvaltas av Frontier Investment Management, har en integrerad investeringsstrategi. Det innebär att förvaltaren tar helhetsansvar för såväl finansiering som projektledning, etablering, driftsättning och kvalitetssäkring. Därigenom kan fonden säkerställa att varje enskilt projekt – oavsett storlek – genomförs på ett affärsmässigt och hållbart sätt, både ur ett samhälls- och miljöperspektiv.

Såväl institutionella investerare som utvecklingsfinansiärer finns bland medinvesterarna. Totalt investeras 116 MUSD i denna första stängning i fonden som har en väntad total storlek om upp till 220 MUSD.

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna oss på Twitter och LinkedIn.

Bifogade filer

PDF-dokument