Följ Swedfund

Swedfund bidrar med 15 miljoner dollar i lånefinansiering till Bank of Georgia

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2019 11:50 CET

Swedfund går tillsammans med flera andra europeiska utvecklingsfinansiärer in med ett efterställt lån om 15 miljoner dollar till Georgiens andra största bank, Bank of Georgia. Genom investeringen bidrar Swedfund, genom utlåning till små och medelstora företag i en systemviktig bank, till att stödja tillväxten i Georgien.

Sammanlagt bidrar de europeiska utvecklingsfinansiärerna med sammanlagt 107 miljoner dollar i långsiktig finansiering till Bank of Georgia.

- I och med denna investering stödjer vi utlåningen till små och medelstora företag vilket är en förutsättning för tillväxten i landet. Investeringen ger oss också möjlighet att påverka arbetet inom bland annat hållbarhet och jämställdhet, säger Maria Håkansson, VD på Swedfund.

Med cirka 2,5 miljoner kunder är Bank of Georgia idag Georgiens andra största bank. Bankens uttalade digitaliseringsstrategi möjliggör en bredare och mer utförlig tillgång till finansiella tjänster för såväl privatkunder som små och medelstora företag och därmed en ökad grad av finansiell inkludering.

Georgien har en årlig real BNP-tillväxt på närmare fem procent, samtidigt som landet successivt minskar sitt beroende av Ryssland. Mycket av tillväxten drivs av små och medelstora företag och tillgången till finansiering för dessa är avgörande för en fortsatt utveckling. Samtidigt är den georgiska kapitalmarknaden ännu relativt outvecklad och tillgången till kapital är begränsad.


Om Bank of Georgia
Bank of Georgia bildades 1994 och är idag Georgiens andra största bank. Genom ett distributionsnätverk om cirka 300 lokala enheter och en välutvecklad digital plattform når Bank of Georgia ungefär 2,5 miljoner kunder. Banken har ett heltäckande produkterbjudande till företags- och privatkunder, och hade per 31 december 2018 en balansomslutning på drygt fem miljarder dollar.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu