Följ Swedfund

Svenskt kapital ökar finansiell inkludering för kvinnor i Indien

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2021 15:21 CET

En egenföretagare och låntagare via mikrofinansiering arbetar i ett centrum i Uttar Pradesh, en stat i Indien.

Swedfund investerar 10 MUSD genom lån till en av Indiens ledande leverantörer av mikrofinanstjänster - Satin Creditcare Network Ltd – som uteslutande vänder sig till kvinnor. Genom att tillhandahålla finansiering till Satin kan Swedfund stödja fortsatt tillgång till finansiering till kvinnor i låginkomstsegmentet som arbetar som egenföretagare främst inom jordbruket. Satin är ett av Indiens största mikrofinansinstitut och finns i fler än 23 stater över hela Indien med en särskilt stark närvaro på landsbygden.

Indien har en växande befolkning, som förväntas överstiga 1,4 miljarder i slutet av 2023. Landet har gjort stora framsteg inom finansiell inkludering under de senaste åren. Nästan 80% av den vuxna befolkningen hade år 2018 ett bankkonto, jämfört med endast 40% under år 2011. Tillväxten kan dock främst kopplas till tätorterna, och socioekonomiska fördomar är fortfarande ett hinder för kvinnors — och kvinnliga företagares — tillgång till finansiering. Indien som land rankas för närvarande på plats 70 av de 77 länder som omfattas av index för kvinnligt företagande. Det visar också en av de största skillnaderna i världen mellan män och kvinnor när det gäller ekonomiskt deltagande.

— Ett lån till Satin är ett effektivt sätt för Swedfund att nå ett stort antal kvinnliga låntagare med små lånebelopp och att finansiellt stödja alla dessa egenföretagande kvinnor och bygga motståndskraft i bakslaget på grund av Corona-pandemin, säger Swedfunds VD Maria Håkansson.


  Som en del i investeringen har Swedfund och Satin kommit överens om insatser för att ytterligare stärka Satins miljö och ledningsprocesser samt arbeta med genderfrågor.

  Pandemin, med efterföljande nedstängningar och begränsande åtgärder för individer och företag, har haft en betydande inverkan på Satins kunder, egenföretagare kvinnor. Efter pandemin kommer sannolikt efterfrågan på lån som kan användas för att skapa intäkter att vara hög, vilket ökar betydelsen av mikrofinansinstitut som Satin.

  Satinär ett ledande indiskt mikrofinansinstitut med 100% kvinnliga låntagare. I september 2020 förvaltade Satin tillgångar om ca. USD 1 miljard (INR 76,67 miljoner) och hade 3,1 miljoner kunder över 1 255 filialer i 23 indiska delstater. Satin har ett starkt fokus på klientskydd med robusta och rättvisa kreditgivnings- och inkassoprocesser och har varit SMART-certifierade sedan 2016. För närvarande arbetar man med en förnyad certifieringsprocess. Satins låntagare är vanligtvis egenföretagare, ofta inom jordbruket, och bor på landsbygden eller i små städer. Satin Creditcare startade 1990 och registrerades som en s k Non-Banking Financial Company ("NBFC") 1998. Satin är för närvarande noterat på National Stock Exchange of India och Bombay Stock Exchange.

  Om Swedfund

  Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

  Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
  Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

  www.swedfund.se
  www.edfi.eu