Gå direkt till innehåll
Picture from SOS Médecins de Nuit (MDN), a healthcare clinic based in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. A clinic funded by African Rivers Fund.
Picture from SOS Médecins de Nuit (MDN), a healthcare clinic based in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. A clinic funded by African Rivers Fund.

Pressmeddelande -

Svenska investeringar för att skapa jobb – i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola

Statens utvecklingsfinansiär Swedfund gör en investering på 10 miljoner USD i African Rivers Fund 3 (ARF 3), tillsammans med IFC (International Finance Corporation), den nederländska utvecklingsbanken FMO, BIO (Belgiska investeringsbolaget för utvecklingsländer) samt DGGF (Dutch Good Growth Fund). African Rivers Fund 3 kommer i första hand att tillhandahålla lånefinansiering till små och medelstora företag i Demokratiska republiken Kongo, Uganda och Angola.


I Afrika söder om Sahara genereras nio av tio arbetstillfällen inom den privata sektorn, och cirka 80 procent av dessa i små och medelstora företag. Utvecklingsfinansiärer som Swedfund har en avgörande roll för att bidra till att öka antalet hållbara företag och stödja deras tillväxt i världens fattigaste länder.

-Mot bakgrund av Covid-19 är det nu mer viktigt än någonsin att öka tillgången till långsiktig finansiering för små och medelstora företag med syftet att skapa arbetstillfällen. Därför är jag mycket glad över att göra denna investering för att kunna nå utsatta människor i några av de minst utvecklade länderna i världen, säger Swedfunds VD Maria Håkansson.

Swedfund går in med 10 miljoner USD till XSML:s tredje fond - ARF 3. XSML är en fondförvaltare som investerar i tillväxtmarknader i Centrala- och Östra Afrika. Fonden ARF 3 kommer att investera, främst genom olika typer av skuldinstrument i små och medelstora företag i Uganda, Demokratiska republiken Kongo samt Angola.

Denna investering ger också en möjlighet för Swedfund att stödja ytterligare förbättringar av fondens arbete med arbetsvillkor, jämställdhet, mänskliga rättigheter och antikorruption i de underliggande portföljbolagen.

XSML https://xsmlcapital.com/ grundades 2008 och är en fondförvaltare som investerar i gränsmarknader i Central- och Östafrika. XSML,eXtraSmall Medium Large, syftar till att växa små företag till medelstora och stora företag.

Ämnen

Taggar


Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu

Presskontakt

Katinka Wall

Katinka Wall

Presskontakt Press and PR Manager 0735909003