Följ Swedfund

86 miljoner till små och medelstora företag i Afrika Söder om Sahara

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 11:02 CEST

Swedfund investerar 86 miljoner kronor för att små och medelstora företag, SMEs, i Afrika söder om Sahara ska få ökad tillgång till lånefinansiering och därmed kunna stärka sina verksamheter. Investeringen görs i lånefonden TLG Credit Opportunities Fund (COF).

"Swedfunds uppdrag är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag. Små och medelstora företag spelar en nyckelroll i jobbskapande och inkluderande tillväxt, vilket går hand i hand med vårt uppdrag. Vi är därför glada över samarbetet med TLG och stärkandet av entreprenörer i Afrika söder om Sahara. Dessutom mäter TLG bland annat jämställdhet i sina portföljbolag, vilket är ett viktigt steg i att öka kvinnors ekonomiska egenmakt", säger Maria Håkansson, vd, Swedfund.

Enligt Världsbankens organ för investeringar i privat sektor, IFC, skapas fyra av fem nya arbetstillfällen i utvecklingsländer av SMEs och de står för upp till 33 procent av BNP. Men i Afrika söder om Sahara har SMEs ofta begränsad möjlighet att beviljas banklån eftersom banker tenderar att fokusera på större företag. Bristen på tillgång till finansiering begränsar tillväxt och därmed skapandet av fler arbetstillfällen.

TLG startade COF 2016 för att öka möjligheten för SMEs att beviljas lån. Sedan starten har fonden bland annat finansierat företag inom hälso- och sjukvård, detaljhandel, telekom och FinTech. COFs investeringsstrategi passar nära med Swedfunds affärsmodell som grundas på tre fundament – samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

"Fondens koncept är enkelt: Att adressera finansieringsgapet förför afrikanska små- och medelstora företag söder om Sahara. Vi är glada att ha Swedfund ombord som partner och vi hoppas kunna stärka det övergripande ekonomiska ekosystemet i Afrika söder om Sahara genom att även samarbeta med relevanta myndigheter", säger Zain Latif, vd, TLG Capital

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se