Följ Swedfund

40 år av fattigdomsbekämpning genom jobbskapande

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2019 10:34 CET

I år fyller Sveriges utvecklingsfinansiär 40 år. Under fyra decennier har svenska staten genom Swedfund varit med och bidragit till hållbara investeringar som skapar jobb i utvecklingsländer. Vid ett seminarium i Stockholm i början på november samlades politiker, partners, representanter från civilsamhället och andra utvecklingsfinansiärer från motsvarande statliga investerare i Europa, för att diskutera utmaningar och möjligheter för fattigdomsbekämpning.

Invigningstalade gjorde biståndsminister Peter Eriksson som framhöll Swedfunds viktiga roll som utvecklingsfinansiär. Biståndsministern diskuterade tillsammans med Swedfunds VD Maria Håkansson också utvecklingsfinansiärernas viktiga roll för genomförandet av Agenda 2030.

- Som utvecklingsfinansiär går vi in i länder där andra investerare har svårt då risken är för hög. Vi har mer än 60 % av vår portfölj i Afrika söder om Sahara där vi åstadkommer resultat inom samhällsutveckling och hållbarhet samt finansiell bärkraft, berättar Maria Håkansson VD på Swedfund.

Precis som biståndet i stort så delar man samma mål – att bekämpa fattigdomen i världen – men som statlig utvecklingsfinansiär är medlen och verktygen annorlunda: Att genom hållbara investeringar skapa anständiga jobb i den privata sektorn. Främst inom klimat och hälsa samt för att nå små och medelstora företag genom finansiella institutioner och fonder.

Swedfund har i decennier arbetat med utvecklingsfinansiering och har som statligt bolag en aktiv roll i Sveriges arbete med att nå målen i Agenda 2030. Det gör man genom att mobilisera kapital och kunskap som bidrar till en hållbar utveckling av den privata sektorn i utvecklingsländer.

Under förra året bidrog Swedfund till att skapa 167 000 antal jobb i utvecklingsländer, främst i Afrika söder om Sahara. Sedan 2014 görs enbart investeringar i förnybar energi och Swedfunds förnybara energiportfölj har femdubblats sedan 2015.
Läs mer i vår integrerade årsredovisning

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu