Följ Swedfund

Swedfund stärker tillgången på kapital till SMEs i Tanzania

Nyhet   •   Okt 07, 2015 09:59 CEST

Swedfund investerar 5 miljoner USD i tanzaniska National Microfinance Bank (NMB) genom ett syndikerat lån som leds av FMO. Dessa medel kommer främst att användas för utlåning till små och medelstora företag (SME) och företagskunder, och bidrar därigenom till att skapa arbetstillfällen i Tanzania.

Att stärka och effektivisera ett lands banksektor är en förutsättning för att landets ekonomi ska fortsätta att utvecklas. I Tanzania är finansieringsmarknaden för banker begränsad och den privata sektorn är i sin tur beroende av finansiering från lokala banker för att kunna växa och skapa jobb. I detta sammanhang har utvecklingsfinansiärer en betydelsefull roll att fylla, eftersom de kan bistå med långsiktigt kapital för att stärka banksektorn.

NMB är en av Tanzanias största banker med 2,5 miljoner kunder, såväl privatpersoner som SME- och företagskunder. Banken har landets största kontorsnätverk med över 150 kontor, varav merparten finns i rurala områden. Man har även gjort betydande investeringar för att komplettera den fysiska närvaron med bankautomater och flera mobil- och IT-baserade tjänster. NMB har varit marknadsledande i att etablera samarbeten med landets största mobiloperatörer och har idag en miljon användare av mobilbaserade tjänster. Tillgången till mobila tjänster är viktigt för att få in fler i landets formella finansiella system.

Swedfunds investering ingår i ett syndikerat lån lett av den holländska utvecklingsbanken FMO. Av den totala summan om 35 MUSD utgör Swedfunds del 5 MUSD. Syftet med investeringen är att öka bankens utlåning till SME- och företagskunder med fokus på agroindustri.

"Vi som utvecklingsfinansiär har en viktig roll att fylla i den här typen av investeringar. Vi kan ge förtroende inför andra finansiärer vilket är av stor betydelse då det är svårt att hitta långsiktigt kapital på marknaden. Det känns mycket angeläget att stötta NMB som inriktar sig på små och medelstora företag och som ser vikten av att skapa tillgänglighet genom mobila tjänster," säger Anna Ryott, VD Swedfund.