Följ Swedfund

Stor potential för jobbskapande i tjänstesektorn och inom tillverkningsindustrin

Nyhet   •   Jun 30, 2017 08:53 CEST

Vi har fokuserat vårt arbete till de sektorer där vi bedömer att vi har bäst möjlighet att åstadkomma utveckling som är i linje med vårt uppdrag. Var vi har störst möjlighet att göra nytta beror av en mängd faktorer, som t.ex. branscherfarenhet, och var vi bäst uppnår resultat inom jämställdhet, miljö och jobbskapande. 

Swedfunds investeringar i tillverknings och servicesektorn accelererar hållbart företagande, jobbtillväxt och produktion.

Jobb måste skapas. Och tillväxten måste ske i den privata sektorn. Potentialen är särskilt stor i tjänstesektorn och inom tillverkningsindustrin.

Swedfund bidrar med kunskap och handlingsplaner för hur man bygger hållbara företag med anständiga och jämlika villkor och god arbetsmiljö. Ett exempel från 2016 är Swedfunds nytecknade avtal med DBL som industriell partner, där Etiopiska investeringsbanken är finansiell partner. Projektet påvisar även vikten av partnerskap, riskdelning, kravställning vad gäller hållbarhet samt kunskapsutbyte i vår investeringsprocess.

Hälsovård
Hälsovårdssatsningar är centralt för alla samhällen i utveckling. Swedfund hade vid utgången av 2016 sex investeringar i hälsovårdssektorn inom ett antal olika medicinska discipliner. I de länder där Swedfund investerar ökar behovet av allmän hälsovård och av specialistsjukvård. Det krävs stora investeringar både i offentlig vård och privat vård för att lösa framtidens utmaningar. Swedfunds portföljbolag AAR Healthcare har utvecklats till en av Östafrikas största privata vårdgivare med 39 moderna vårdcentraler i Kenya, Uganda och Tanzania. I Östafrika där det råder brist på bra och tillgänglig sjukvård är expanderande vårdgivare som AAR viktigt för utbyggnad av tillgängligheten.

Investeringar i hälsovårdssektorn utvecklar på olika sätt kompetens både i sektorn och i landet. Generellt, oavsett medicinsk disciplin, är möjligheten till specialistutbildning ofta begränsad i de aktuella länderna, vilket gör att lokalt utbildade läkare inte sällan måste söka sig utomlands för att få nödvändig utbildning och erfarenhet inom sin specialistkompetens. En stor utmaning är att många inte kan få jobb som motsvarar deras utbildning och kunskap i hemlandet och därför blir de ofta kvar i till exempel Nordamerika eller Europa. Genom initiativ som breddar utbudet av sjukvård i länder med låg utbyggnadsgrad, ökar möjligheten för de specialistläkare som vill återvända till sina hemländer.

Hotell
Ett annat exempel är Swedfunds investeringar i hotell. Hotell- och turismsektorn är en arbetsintensiv sektor med stor potential och intressanta utvecklingseffekter. Turismsektorn är mycket arbetskraftsintensiv. Enligt UNWTO och ILO skapas vart elfte jobb i världen inom turism. Sektorn står för nio procent av hela världens BNP om man räknar både direkta och indirekta effekter, enligt UNWTO. Turism ses som en av grundpelarna för att minska fattigdomen och nå de globala målen. Hotell utgör dessutom ett nav för turism och driver investeringar inom sektorn. Hotellgäster betalar i hårdvaluta och konsumerar varor och tjänster i närområdet. Turismsektorn är dessutom en av få möjliga karriärvägar för kvinnor och ungdomar som saknar utbildning: Hotell sysselsätter många under 25 år.

Swedfund har ett flertal investeringar i kvalitetshotell i Afrika, bland annat Radisson Blu Hotel i såväl Nairobi som Addis Abeba. Investeringarna har vi gjort tillsammans med de nordiska utvecklingsfinansiärerna och med Rezidor som hotelloperatör. Att samarbeta med Rezidor, som har ett starkt engagemang för hållbarhetsfrågor, betyder också att betydande resurser satsas på att utbilda de anställda. Radisson Blu Nairobi är Green Key-certifierat med solpaneler på taket och ett slutet avloppssystem med rening där 95 procent av vattnet återvinns. Hotellet skapar 250 direkta arbetstillfällen, varav omkring 40 procent innehas av kvinnor. Rezidor lägger stor vikt vid arbetsrättsliga frågor, såsom kontinuerlig utbildning av personal, jämlika löner, övertidsersättning och föräldraledighet.

Inkluderande tillväxt
Vid årsskiftet hade Swedfund 28 investeringar i tillverknings- och servicesektorn. Det motsvarar ca. 37 procent av totalt kontrakterat belopp i Swedfunds portfölj.

Vi går in med lån och aktiekapital i företag inom turism, hälsovård, detaljhandel, konfektion, stålproduktion och annan tillverkande industri. Huvudsakliga mål med investeringarna är att skapa hållbara företag, fler jobb och ökat förädlingsvärde, för att därigenom bidra till en inkluderande tillväxt med bättre levnadsvillkor för individen och stabila intäkter för staten i form av t.ex. tull, skatt, moms och arbetsgivaravgifter. På så sätt bidrar dessa investeringar till att accelerera Agenda 2030.