Följ Swedfund

Hoppfull avslutning på superåret 2015

Nyhet   •   Feb 15, 2016 11:32 CET

2015 avslutades med klimatmötet COP21 i Paris, där ett nytt klimatavtal slöts. Avtalet innebär att värl­dens länder har en gemensam plan för att minska utsläppen och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Genom vårt uppdrag, fattigdomsminskning genom hållbart företagande, och i vår roll som utvecklingsfinansiär, kan vi bidra till att realisera de globala målen för hållbar ut­veckling och samtidigt skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder.

I december fattade riskdagen beslut om 2016 års bud­get, vilket för Swedfund innebär ett kapitaltillskott om 400 MSEK. Detta möjliggör ytterligare investeringar och är en viktig del i vårt fortsatta arbete att bidra till minskad fattigdom genom hållbart företagande.

Swedfund har under kvartalet tecknat avtal avseende två tidigare beslutade investeringar. Det ena avtalet avser Kambodjas största bank, Acleda Bank, en bank med starkt fokus på social och ekonomisk inkludering. Inves­teringen möjliggör fortsatt expansion på landsbygden och stöd till lokala entreprenörer, vilket bidrar till att skapa jobb och hållbar utveckling. Avtal tecknades också för en investering i Investec Africa Private Equity Fund 2. Fonden kommer att investera i tillväxtbolag i flera sektorer och den aktiva investeringsstrategin betyder att företag och entreprenörer som fonden investerar i får stöd i att utveckla verksamheten och växa regionalt.

I december deltog närings- och innovationsminister Mi­kael Damberg tillsammans med sina nordiska kollegor i invigningen av Swedfunds investering Radisson Blu Hotel, Nairobi Upper Hill som är Green Key-certifierat.

Under november bjöds civilsamhället in till ett nytt dialogmöte, denna gång med fokus på Swedfunds arbete med mänskliga rättigheter. Diskussionen gav oss viktig och relevant input till det fortsatta arbetet.

Vi har under kvartalet också deltagit i en panel i riks­dagen som arrangerades av riksdagens utrikesutskott och Forum Syd för att berätta om vårt arbete på skatte­området, samt i en paneldiskussion om decent work på ITUC-OECD Conference. Utbytet med civilsamhället är prioriterat då vi lär oss och blir bättre genom dialog med dem.

Swedfunds finansiella resultat för fjärde kvartalet 2015 uppgår till -68 MSEK före skatt. För helåret 2015 uppvisar vi ett positivt resultat om 2,8 MSEK före skatt och vän­der de senaste årens trend av negativa resultat.

2015 var ett viktigt år. Det går till historien som super-året då agendorna för hållbarhet och utveckling sam­manfogades och ett nytt klimatavtal kom på plats. Målen är satta och det är nu arbetet börjar. Vi har en organisa­tion som är redo att växla upp och stärka vårt bidrag i kampen mot fattigdom – genom fortsatta investeringar i hållbart företagande för fler och bättre jobb och för ett bättre klimat. Vi arbetar med fullt fokus mot 2030 och med att vara delaktiga i och visa hur vi bidrar till att realisera de globala målen för hållbar utveckling.

Ladda gärna ner Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké per den 31 december 2105.

Kontaktpersoner:
För den finansiella informationen, Helene Lundkvist, Director of Finance and Administration, tel: 08-725 94 04
För hållbarhetsinformationen och för frågor om den integrerade redovisningen i sin helhet,Karin Askelöf, Senior Manager ESG Affairs, tel: 08-725 94 22.