Följ Swedfund

Hållbart företagande - Delårsrapport april - juni 2016

Nyhet   •   Aug 15, 2016 08:56 CEST

"Vi har under kvartalet avtalat två tidigare beslutade investeringar. Bland annat singerades låneavtalet mellan Swedfund och DBL Group för en textilfabrik i Etiopien. Goda arbetsvillkor, jobbskapande för kvinnor och hänsyn till miljön är centrala mål för projektet som ska utveckla en av Etiopiens viktigaste industrigrenar. 

Swedfund tecknade även avtal med XacBank i Mongoliet om ett lån på 10 MUSD. Lånet möjliggör expansion av bankens utlåning till små och medelstora lokala bolag. Banken har lång erfarenhet av ”Sustainable banking” och var bl a drivande i arbetet med ”Mongolian Sustainable Banking Principles”. 

Tre nya investeringar har beslutats av vår styrelse. Samtliga inom finansiell sektor och med ett starkt fokus på finansiell inkludering och finansiering av små och medelstora företag som ägs eller leds av kvinnor. 

Swedfund uppvisar för andra kvartalet ett resultat före skatt om 20,5 MSEK och för första halvåret ett ackumulerat resultat före skatt om -21,9 MSEK. Skillnaden i resultat mellan enskilda kvartal visar att resultatnivån i bolag av Swedfunds storlek som bedriver utvecklingsfinansiering varierar kraftigt beroende på uppnådda försäljningsresultat, externa marknadsfaktorer och i vilken investeringsfas bolaget befinner sig i.

Jag hade förmånen att delta vid den avslutande delen i den andra omgången av talangprogrammet Women- 4Growth. Deltagarna kom från Emerald Addis Hotel, som drivs av Rezidor Hotel Group. Många inspirerande och konkreta förslag, som på olika sätt bidrar till att kvinnorna kan utveckla sin potential och avancera till ledande positioner inom företaget, presenterades. För mig är det viktigt att vi som investerare och ägare driver på utvecklingen av kvinnliga anställdas karriärsmöjligheter, vilket samtidigt gör företaget mer framgångsrikt. 

I juni kom två viktiga kvitton på att vi ligger i framkant med vår rapportering och integreringen av ESG-frågor i investeringsverksamheten. Vi tilldelades priset för Bästa hållbarhetsredovisning 2015 i kategorin offentlig sektor och statliga bolag, av Aktuell Hållbarhet. Och vi erhöll högsta rating, A+, av UN PRI, vilket återigen placerar oss i toppskiktet.

I slutet av maj deltog Swedfund i den svenska delegationen till FN-mötet om investeringar i minst utvecklade länder (MUL) i Turkiet. ”Leaving no one behind” och SDG 1 - Utrota fattigdom stod i centrum. I mina många möten med ledare från MUL framgick det med tydlighet att investeringar i privata sektorn är helt avgörande för fattigdomsminskning. Swedfund har drygt 45% av portföljen investerad i MUL. Vi fortsätter på den inslagna vägen – investeringar i hållbart företagande för jobbskapande och en inkluderande tillväxt, på platser i världen där få andra är beredda att ta risk och där vi gör mest nytta. Det är vårt bidrag till att realisera de globala målen."

Ladda ner och läs vår integrerade delårsrapport nedan.