Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Faktablad: Swedfund och Elekta investerar i cancerkliniker

Swedfund och Elekta investerar tillsammans i strålkirurgi- och strålbehandlingskliniker i utvecklingsländer och har etablerat projektutvecklings- och investmentbolaget Global Medical Investments GMI AB.