Ny presschef på statens utvecklingsfinansiär Swedfund

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2019 16:11 CET

​ Det statliga bolaget Swedfund har fått en ny presschef. Katinka Wall kommer närmast från rollen som pressansvarig och teamledare för Kommunikation på Ekobrottsmyndigheten och tillträdde tjänsten Swedfund i januari i år. Hon har tidigare arbetat som pressekreterare på biståndsorganisationen Svenska Afghanistankommittén.

Swedfund Bokslutskommuniké 31 december 2018

Nyheter   •   Feb 15, 2019 14:44 CET

Swedfund finansierar solenergiföretag i Afrika

Nyheter   •   Dec 20, 2018 09:29 CET

​Swedfund finansierar solenergiföretaget d.light för fortsatt expansion i Afrika. Sammanlagt reser d.light 41 miljoner USD av ett konsortium av flera finansiärer lett av Inspired Evolution. I detta konsortium ingår Swedfund och dess norska och holländska motsvarigheter Norfund och FMO.

Swedfund delårsrapport juli - september 2018

Nyheter   •   Okt 31, 2018 16:58 CET

Swedfunds delårsrapport för tredje kvartalet och årets nio första månader 2018

Swedfund delårsrapport april-juni 2018

Nyheter   •   Aug 15, 2018 13:58 CEST

Swedfunds delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2018.

Swedfund fortsätter att investera i förnybar energi

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 08:47 CEST

Swedfund fortsätter att satsa på investeringar i förnybar energi genom att investera 128 miljoner kronor i JCM Power, i form av aktier. JCM utvecklar, bygger och driver sol- och vindkraftverk i utvecklingsländer.

128 miljoner kr till förnybar energi i utvecklingsländer

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 08:30 CEST

Som en del av sin energisatsning investerar den statliga utvecklingsfinansiären Swedfund 128 miljoner kronor i fonden Climate Investor One. Fonden utvecklar, bygger och driftsätter projekt inom förnybar energi i utvecklingsländer.

Swedfunds integrerade redovisning vinnare i stor internationell tävling

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 10:07 CEST

Under tisdagskvällen avgjordes tävlingen RI Reporting Awards 2018 i London. Det stod då klart att Swedfund korats till vinnare i klassen Best Report by an Asset Owner: medium & small funds, för den Integrerade redovisningen 2016, Agenda 2029.

Swedwatch rapport belyser viktiga frågor

Nyheter   •   Maj 25, 2018 13:17 CEST

Swedwatch har presenterat en uppdaterad rapport som granskar Buchanan Renewables Fuels hantering av mänskliga rättigheter i samband med att Vattenfall och Swedfund 2012 avyttrade sina andelar i projektet.

Swedfunds Senior Investment Manager, Fredrik Wijkander, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens fattigaste länder, ett avgörande uppdrag för att vi ska nå utvecklingsmålen och Agenda 2030. Vi utvecklar ständigt våra processer, och värdesätter därför granskningen av Swedwatch, som sätter ljus på viktiga frågor. Vi beklagar det mänskliga lidande som uppstått och vi har sedan 2012 vidtagit åtgärder för att förbättra våra investerings- och exitprocesser, så som due diligence av mänskliga rättigheter i högrisksituationer, samt utökat vårt hållbarhetsarbete med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.”

2010 investerade Swedfund och Vattenfall i biobränsleföretaget Buchanan Renewables Fuel i Liberia. Swedfund gjorde en minoritetsinvestering (10 procent) jämte Vattenfalls investering (20 procent). Förutsättningen för Swedfunds investering var att Vattenfall skulle köpa Swedfunds ägarandel om Vattenfall exiterade projektet, vilket de gjorde år 2012.

Syftet med investeringen var att säkerställa tillgången till biomassa. Projektet bedömdes ha goda förutsättningar att utvecklas till en långsiktigt hållbar verksamhet och förväntades bidra till fler arbetstillfällen samt minska fattigdomen i Liberia. Investeringen syftade också till att utveckla gummiindustrin, som var en av grundstenarna i Liberias ekonomi. Det visade sig dock att produktionen av biomassa blev betydligt lägre än beräknat, och projektet utvecklades därför inte enligt plan. I maj 2012 beslutade Vattenfall att avyttra sin ägarandel. Swedfunds ägarandel såldes då till Vattenfall.

Mänskliga rättigheter är en central fråga för Swedfund. Under 2013-2014 infördes successivt en ny affärsmodell baserad på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Swedfund förstärkte även arbetet med ESG och utvärderar och följer numera kontinuerligt upp ESG-aspekterna i investeringsportföljen. Genom att avtala ESG-frågor kan vi på ett systematiskt sätt bidra till att våra innehav lägger större vikt vid hållbarhetsfrågor. Läs mer om vår affärsmodell här.

Tidigare i år publicerade Statskontoret, myndigheten som utvärderar effektiviteten i svensk statsförvaltning, en rapport som utvärderade hur bland annat Swedfund och andra statliga svenska bolag uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Statskontoret anser att Swedfunds analys av mänskliga rättigheter sedan 2015 även omfattar ”förväntad påverkan” utöver sociala villkor och arbetsvillkor (s 83, Statskontoret, 2018:8). Läs rapporten här.

För att ytterligare förstärka Swedfunds arbete inom mänskliga rättigheter och för att säkerställa att Swedfund framgent efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, genomfördes 2016 en gap-analys. Gap-analysen fokuserade bland annat på utvärderingen av risker och hantering relaterade till mänskliga rättigheter i nya, befintliga och avyttrade investeringar. investeringar och avyttringar sina tre fundament där frågan om mänskliga rättigheter är en viktig dimension.

Swedfund faktablad mänskliga rättigheter
Swedwatch rapport

Swedwatch har presenterat en uppdaterad rapport som granskar Buchanan Renewables Fuels hantering av mänskliga rättigheter i samband med att Vattenfall och Swedfund 2012 avyttrade sina andelar i projektet. Läs Swedfunds statement här.

Läs vidare »

​Swedfund och Agenda 2030

Nyheter   •   Maj 17, 2018 11:25 CEST

Agenda 2030 baserar sig på att alla frågor inom hållbar utveckling är beroende av varandra och inte kan lösas separat. Det är det vi vill beskriva med ekvationen: Allas insatser behövs. Swedfunds bidrag är att bygga hållbara företag där de behövs mest.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press and PR Manager
  • kaymtiyankfja.ofwamqllwj@swdweimdfcjunkpd.waseam
  • 072-402 38 94
  • 08-725 94 37

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige