128 miljoner kr till förnybar energi i utvecklingsländer

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 08:30 CEST

Som en del av sin energisatsning investerar den statliga utvecklingsfinansiären Swedfund 128 miljoner kronor i fonden Climate Investor One. Fonden utvecklar, bygger och driftsätter projekt inom förnybar energi i utvecklingsländer.

Swedfunds integrerade redovisning vinnare i stor internationell tävling

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 10:07 CEST

Under tisdagskvällen avgjordes tävlingen RI Reporting Awards 2018 i London. Det stod då klart att Swedfund korats till vinnare i klassen Best Report by an Asset Owner: medium & small funds, för den Integrerade redovisningen 2016, Agenda 2029.

Swedwatch rapport belyser viktiga frågor

Nyheter   •   Maj 25, 2018 13:17 CEST

Swedwatch har presenterat en uppdaterad rapport som granskar Buchanan Renewables Fuels hantering av mänskliga rättigheter i samband med att Vattenfall och Swedfund 2012 avyttrade sina andelar i projektet.

Swedfunds Senior Investment Manager, Fredrik Wijkander, kommenterar:

”Swedfunds syfte är att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens fattigaste länder, ett avgörande uppdrag för att vi ska nå utvecklingsmålen och Agenda 2030. Vi utvecklar ständigt våra processer, och värdesätter därför granskningen av Swedwatch, som sätter ljus på viktiga frågor. Vi beklagar det mänskliga lidande som uppstått och vi har sedan 2012 vidtagit åtgärder för att förbättra våra investerings- och exitprocesser, så som due diligence av mänskliga rättigheter i högrisksituationer, samt utökat vårt hållbarhetsarbete med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.”

2010 investerade Swedfund och Vattenfall i biobränsleföretaget Buchanan Renewables Fuel i Liberia. Swedfund gjorde en minoritetsinvestering (10 procent) jämte Vattenfalls investering (20 procent). Förutsättningen för Swedfunds investering var att Vattenfall skulle köpa Swedfunds ägarandel om Vattenfall exiterade projektet, vilket de gjorde år 2012.

Syftet med investeringen var att säkerställa tillgången till biomassa. Projektet bedömdes ha goda förutsättningar att utvecklas till en långsiktigt hållbar verksamhet och förväntades bidra till fler arbetstillfällen samt minska fattigdomen i Liberia. Investeringen syftade också till att utveckla gummiindustrin, som var en av grundstenarna i Liberias ekonomi. Det visade sig dock att produktionen av biomassa blev betydligt lägre än beräknat, och projektet utvecklades därför inte enligt plan. I maj 2012 beslutade Vattenfall att avyttra sin ägarandel. Swedfunds ägarandel såldes då till Vattenfall.

Mänskliga rättigheter är en central fråga för Swedfund. Under 2013-2014 infördes successivt en ny affärsmodell baserad på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Swedfund förstärkte även arbetet med ESG och utvärderar och följer numera kontinuerligt upp ESG-aspekterna i investeringsportföljen. Genom att avtala ESG-frågor kan vi på ett systematiskt sätt bidra till att våra innehav lägger större vikt vid hållbarhetsfrågor. Läs mer om vår affärsmodell här.

Tidigare i år publicerade Statskontoret, myndigheten som utvärderar effektiviteten i svensk statsförvaltning, en rapport som utvärderade hur bland annat Swedfund och andra statliga svenska bolag uppfyller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Statskontoret anser att Swedfunds analys av mänskliga rättigheter sedan 2015 även omfattar ”förväntad påverkan” utöver sociala villkor och arbetsvillkor (s 83, Statskontoret, 2018:8). Läs rapporten här.

För att ytterligare förstärka Swedfunds arbete inom mänskliga rättigheter och för att säkerställa att Swedfund framgent efterlever FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt Sveriges nationella handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, genomfördes 2016 en gap-analys. Gap-analysen fokuserade bland annat på utvärderingen av risker och hantering relaterade till mänskliga rättigheter i nya, befintliga och avyttrade investeringar. investeringar och avyttringar sina tre fundament där frågan om mänskliga rättigheter är en viktig dimension.

Swedfund faktablad mänskliga rättigheter
Swedwatch rapport

Swedwatch har presenterat en uppdaterad rapport som granskar Buchanan Renewables Fuels hantering av mänskliga rättigheter i samband med att Vattenfall och Swedfund 2012 avyttrade sina andelar i projektet. Läs Swedfunds statement här.

Läs vidare »

​Swedfund och Agenda 2030

Nyheter   •   Maj 17, 2018 11:25 CEST

Agenda 2030 baserar sig på att alla frågor inom hållbar utveckling är beroende av varandra och inte kan lösas separat. Det är det vi vill beskriva med ekvationen: Allas insatser behövs. Swedfunds bidrag är att bygga hållbara företag där de behövs mest.

86 miljoner till små och medelstora företag i Afrika Söder om Sahara

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 11:02 CEST

​Swedfund investerar 86 miljoner kronor för att små och medelstora företag, SMEs, i Afrika söder om Sahara ska få ökad tillgång till lånefinansiering och därmed kunna stärka sina verksamheter. Investeringen görs i lånefonden TLG Credit Opportunities Fund (COF).

Ekvation 2030 – Kapital som når målen

Nyheter   •   Maj 02, 2018 11:00 CEST

​För Swedfund är Agenda 2030 en ekvation i ett globalt samspel. Vår del i ekvationen är att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder. I Swedfunds integrerade årsredovisning 2017 redovisar vi våra resultat och vårt arbete för att nå de globala målen.

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Nyheter   •   Apr 27, 2018 16:09 CEST

​Den femte mars började jag som VD på Swedfund som har ett mycket viktigt och relevant uppdrag, att minska fattigdom genom att investera i hållbara företag i världens fattigaste länder. Jag ser verkligen fram emot att fortsätta utveckla arbetet att genom ansvarsfulla investeringar skapa anständiga jobb och bidra till att accelerera arbetet med att genomföra Agenda 2030.

Swedfund stöttar kenyansk bank med fokus på SME

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 07:30 CEST

​Den kenyanska banken Victoria Commercial Bank, VCB, har fått ett lån av Swedfund på 41 miljoner kronor. Lånet är riktat till bankens SME-kunder och är en del av Swedfunds uppdrag att stötta tillväxt och jobbskapande i utvecklingsländer.

Svensk satsning på förnybar el i Afrika söder om Sahara

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 09:00 CEST

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar 126 miljoner kronor i klimatfonden Evolution II Fund som inriktar sig på energiförsörjning i Afrika söder om Sahara. Investeringen ska användas till att utveckla, bygga och driva kraftverk inom förnybar energi. Övriga investerare är bland annat Afrikanska utvecklingsbanken och flera europeiska utvecklingsfinansiärer.

Swedfund driver på utvecklingen av anständiga arbetsvillkor i Etiopiens textilindustri

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2018 09:34 CET

DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia investerar tillsammans i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Genom ett samarbetsavtal med kontraktsbundna villkor för anständiga lönenivåer, förbinder sig H&M att förlägga produktion till fabriken i Mekele. Detta gör att Swedfund bidrar till 4 000 nya jobb och skapar bättre förutsättningar för kvinnor i ett av världens fattigaste länder.

Etiopien är ett av världens fattigaste och mest folkrika länder. Analfabetismen och arbetslösheten är mycket hög, särskilt bland kvinnor, och 80 procent försörjer sig inom jordbrukssektorn, som ofta saknar formella arbetsvillkor. Ett jobb inom textilindustrin kan hjälpa många kvinnor till ett formellt arbete, något som kan vara början till en varaktig förbättring av livsvillkoren.

”Swedfunds uppdrag är att investera i världens allra fattigaste länder, för att skapa tillväxt, skatteintäkter och anständiga jobb", säger Swedfunds VD Gerth Svensson.

I maj 2016 ingick Swedfund ett låneavtal motsvarande 125 miljoner SEK, som innebär att DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia tillsammans investerar i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Verksamheten har ännu inte påbörjats i fabriken men genom ett samarbetsavtal med H&M säkras vissa produktionsvolymer, med avsikten att trygga anställningen för upp till 4 000 personer. Större delen av de anställda kommer att vara kvinnor. Kvinnors roll för att nå en inkluderande tillväxt är central, de använder 90 % av sin lön till familjen och sina barns mat, medicin och utbildning. En dotter till en arbetande kvinna skaffar sig ofta en högre utbildning jämfört med sin mamma, och sonen tar större ansvar för hemmet som vuxen.

När Swedfund investerar kontraktbinds frågor om arbetsvillkor och anständiga löner. En anständig lön är en lön som det går att försörja en familj på. En lönekartläggning ligger till grund för att fastställa nivån lokalt i Mekele. Analysfasen inför en investering är startpunkten för kontinuerlig dialog kring lönenivåer samt arbetsvillkor generellt, som till exempel rätten till årliga lönerevisioner, rimliga arbetstider och rätt till semester. Detta kontraktsbinds och följs sedan upp under investeringsperioden.

"Lönelägena i Etiopien är generellt väldigt låga och det finns också stort utrymme för att förbättra arbetsvillkoren. Det är just därför vi är där – i vårt projekt i Mekele avtalar vi med våra partners gällande arbetsvillkoren, dvs anständiga löner, arbetsmiljö och övriga villkor, och därmed kan vi successivt och metodiskt arbeta för att förbättra lönenivåerna i den här delen av världen, vilket bidrar till fler anständiga jobb och minskad fattigdom. Det är så vi gör skillnad", säger Gerth Svensson.

Utvecklingsfinansiering är komplext. Swedfunds uppdrag är att förbättra villkoren i världens fattigaste länder vilket medför en rad svåra överväganden. Just därför är det särskilt viktigt att våra investeringsbeslut fattas utifrån en analys som säkerställer att vi gör verklig skillnad och att vi arbetar på ett hållbart och långsiktigt sätt.

Här finns mer information om hur Swedfund arbetar med anständiga jobb.

För ytterligare frågor, kontakta gärna Karin Kronhöffer, Director Strategy and Communication, karin.kronhoffer@swedfund.se, 08-725 94 38

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

DBL Group, Swedfund och Development Bank of Ethiopia investerar tillsammans i en textilfabrik i Mekele, Etiopien. Genom ett samarbetsavtal med kontraktsbundna villkor för anständiga lönenivåer, förbinder sig H&M att förlägga produktion till fabriken i Mekele. Detta gör att Swedfund bidrar till 4 000 nya jobb och skapar bättre förutsättningar för kvinnor i ett av världens fattigaste länder.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Press & PR-ansvarig
  • samira.zayane@swedfund.se
  • +46 8 725 94 37

Om Swedfund

Fattigdomsminskning genom hållbart företagande

Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Adress

  • Swedfund
  • Drottninggatan 92-94
  • Box 3286, 103 65 Stockholm
  • Sverige