Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Dokument   •   2018-04-27 16:09 CEST

Swedfunds integrerade delårsrapport juli-september 2017

Läs om vår verksamhet under tredje kvartalet 2017

2017 Assessment Report for Swedfund International AB
2017 Public Transparency Report for Swedfund International AB
Swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017
Swedfunds integrerade delårsrapport jan-mars 2017
Swedfunds Integrerade redovisning 2016, Agenda 2029

Swedfunds fullt integrerade redovisning för 2016

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juni - september 2016
Swedfunds Integrerade delårsrapport april - juni 2016

Vi fortsätter på den inslagna vägen – investeringar i hållbart företagande för jobbskapande och en inkluderande tillväxt, på platser i världen där få andra är beredda att ta risk och där vi gör mest nytta. Det är vårt bidrag till att realisera de globala målen.

Swedfunds Integrerade delårsrapport jan-mars 2016

Med ett kapitaltillskott på 400 miljoner kronor i ryggen står vi stärkta att under 2016 fortsätta att investera i hållbara företag som skapar anständiga jobb och en inkluderande tillväxt. Våra investeringar ska bidra till hållbar energianvändning och produktion, för minskad negativ miljö- och klimatpåverkan.

Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké per den 31 december 2015

2015 avslutades med klimatmötet COP21 i Paris, där ett nytt klimatavtal slöts. Avtalet innebär att världens länder har en gemensam plan för att minska utsläppen och att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader. Genom vårt uppdrag kan vi bidra till att realisera de globala målen och samtidigt skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder.

Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Swedfund Bokslutskommuniké 2014

Dokument   •   2015-02-16 11:28 CET

Styrelsen och verkställande direktören i Swedfund International AB lämnar härmed sin bokslutskommuniké för perioden januari till december 2014.

Minnesanteckningar intressentdialog Decent Work

Minnesanteckningar från intressentdialog om Decent Work med fackförbunden hos Swedfund 2014-10-16