Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Swedfund Finances Off Grid Solar Solutions Provider dlight
Swedfund delårsrapport juli-september 2018

Swedfund delårsrapport juli-september 2018

Dokument   •   2018-10-31 16:58 CET

Swedfund delårsrapport april-juni 2018

Swedfund delårsrapport april-juni 2018

Dokument   •   2018-08-15 13:58 CEST

Ekvation 2030 - Kapital som når målen

Ekvation 2030 - Kapital som når målen

Dokument   •   2018-05-02 11:00 CEST

Swedfunds Integrerade Redovisning 2017

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Dokument   •   2018-04-27 16:09 CEST

Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017
Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016
Swedfunds faktablad om Mänskliga rättigheter
Swedfunds integrerade delårsrapport juli-september 2017

Läs om vår verksamhet under tredje kvartalet 2017

2017 Assessment Report for Swedfund International AB
2017 Public Transparency Report for Swedfund International AB
Swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017
Swedfunds integrerade delårsrapport jan-mars 2017
Swedfunds Integrerade redovisning 2016, Agenda 2029

Swedfunds fullt integrerade redovisning för 2016

Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016
Swedfunds integrerade delårsrapport juni - september 2016
Swedfunds Integrerade delårsrapport april - juni 2016

Vi fortsätter på den inslagna vägen – investeringar i hållbart företagande för jobbskapande och en inkluderande tillväxt, på platser i världen där få andra är beredda att ta risk och där vi gör mest nytta. Det är vårt bidrag till att realisera de globala målen.

Mötesanteckningar från Intressentdialog med fokus på Klimat