Följ Swedfund

Swedfund investerar i den mongoliska banksektorn för att stötta inkluderande och hållbar tillväxt

Nyhet   •   Jun 21, 2016 15:58 CEST

Swedfund investerar i XacBank genom ett lån om 10 MUSD. Den mongoliska banksektorn är i stort behov av kapital och utlåningen till mikro-, små och medelstora företag spelar en avgörande roll för landets ekonomiska och sociala utveckling.
"Genom investeringen i XacBank får vi möjlighet att stötta utvecklingen av lokala företag och bidra till jobbskapande och hållbar tillväxt", säger Anna Ryott VD Swedfund. "Banken har ett tydligt fokus på klimat, ett område där vi hoppas kunna bidra med vår kunskap och driva gemensamma insatser".

XacBank startade som en mikrofinansbank i slutet på 1990-talet och är idag Mongoliets fjärde största bank, främst fokuserad på små och medelstora bolag. Banken har lång erfarenhet av ”Sustainable banking” och var bl.a. drivande av ”Mongolian Sustainable Banking Principles” som bidragit till att utveckla hela den lokala banksektorn.

Vidare driver XacBank projektet ”Clean Air”, där låg- och medelinkomsttagare och företag erbjuds fördelaktiga finansieringsvillkor för att ställa om till mer energieffektiva produkter. Detta för att minska utsläppsnivåerna och förbättra boendesituationen. Mongoliets huvudstad Ulan Bator är en av de mest förorenade städerna i världen, där över en halv miljon människor bor i tält i slumområden i stadens utkant.

XacBank har 79 kontor över hela landet, med 1 400 anställda och 700 000 kunder. 65 % av de anställda är kvinnor och 47 % av ledningen är kvinnor. Jämställdhet är naturligt integrerat i bankens processer och sätt att arbeta. Det blev inte minst tydligt 2014 när banken genomgick IFC:s ”Women Entrepreneurs Program”, och det framkom att låneportföljen är balanserad mellan kvinnliga och manliga låntagare.

Swedfunds lån ingår i en större syndikering ledd av IFC och den nederländska utvecklingsbanken FMO.

Swedfunds investering bidrar till de Globala målen genom:
8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank och försäkringstjänster för alla.
9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader.