Följ Swedfund

Taggar

Ansvarsfulla investeringar

Integrerad redovisning

Swedfund delårsrapport januari-juni 2020.

Swedfund delårsrapport januari-juni 2020.

Dokument   •   2020-08-12 08:53 CEST

​Swedfunds delårsrapport för första halvåret, januari-juni 2020.

Swedfund Disclosure Statement, Operating Principles for Impact Management
Swedfund delårsrapport juli-september 2019

Swedfund delårsrapport juli-september 2019

Dokument   •   2019-10-31 12:28 CET

Swedfund delårsrapport april-juni 2019

Swedfund delårsrapport april-juni 2019

Dokument   •   2019-08-15 09:01 CEST

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2019

Swedfund delårsrapport per den 30 juni 2019

Dokument   •   2019-08-15 09:01 CEST

Swedfund delårsrapport per den 31 mars 2019

Swedfund delårsrapport per den 31 mars 2019

Dokument   •   2019-04-26 13:41 CEST

Swedfund bokslutskommuniké 31 december 2018
Swedfund Finances Off Grid Solar Solutions Provider dlight
Swedfund finansierar solenergiföretag i Afrika

​Swedfund finansierar solenergiföretaget d.light för fortsatt expansion i Afrika. Sammanlagt reser d.light 41 miljoner USD av ett konsortium av flera finansiärer lett av Inspired Evolution. I detta konsortium ingår Swedfund och dess norska och holländska motsvarigheter Norfund och FMO.

Swedfund delårsrapport juli-september 2018

Swedfund delårsrapport juli-september 2018

Dokument   •   2018-10-31 16:58 CET

Swedfund delårsrapport april-juni 2018

Swedfund delårsrapport april-juni 2018

Dokument   •   2018-08-15 13:58 CEST

Ekvation 2030 - Kapital som når målen

Ekvation 2030 - Kapital som når målen

Dokument   •   2018-05-02 11:00 CEST

Swedfunds Integrerade Redovisning 2017

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Swedfunds delårsrapport januari - mars 2018

Dokument   •   2018-04-27 16:09 CEST

Swedfunds integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2016
Swedfunds Integrerade delårsrapport och bokslutskommuniké december 2017
Swedfunds faktablad om Mänskliga rättigheter
Swedfunds integrerade delårsrapport juli-september 2017

Läs om vår verksamhet under tredje kvartalet 2017

2017 Assessment Report for Swedfund International AB
2017 Public Transparency Report for Swedfund International AB
Swedfunds integrerade delårsrapport april-juni 2017