Följ Swedfund

Swedfund säljer sin andel i Nairobi Women’s Hospital

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2017 13:51 CEST

Utvecklingsfinansiären Swedfund säljer sitt ägande i sjukvårdsföretaget Nairobi Women's Hospital, NWH. Köpare är Abraaj Global Health Fund, en hälsovårdsfond för investeringar i utvecklingsländer, som förvaltas av Abraaj Group.

Swedfund investerade i NWH under 2013, och blev därmed ägare till 19 procent av bolaget. NWH är idag en av Kenyas största privata sjukvårdsaktörer och driver totalt fem fullt utrustade sjukhus som sysselsätter fler än 450 anställda, varav över 60 procent är kvinnor. NWH erbjuder öppenvård och sjukhusvård till kvinnor och deras familjer, med fokus på låg- och medelinkomsttagare. Sjukhusen är specialiserade på kvinnors vårdbehov, och till varje enhet finns ett Gender Violence Recovery Center knutet. Dessa center erbjuder kostnadsfri sjukvård och psykologiskt stöd till offer för könsrelaterade övergrepp. Hittills har centren hjälpt över 27 000 personer.

Köpare av Swedfunds aktier är en fond förvaltad av Abraaj Group (Abraaj), med tydligt fokus på hållbarhet. Abraaj har för andra året i rad fått ratingen A+ när det gäller FNs principer för ansvarsfulla investeringar (UNPRIs Reporting and Assessment Framework). Ett antal internationellt välrenommerade investerare som IFC, Afrikanska Utvecklingsbanken, flera europeiska utvecklingsfinansiärer och Bill & Melinda Gates Foundation har investerat i Abraajs fonder.

”NWH spelar en viktig roll för sjukvårdssektorn i landet och Swedfund är stolta över att ha bidragit med såväl finansiering som utbildning och handlingsplaner för förbättringsåtgärder inom miljö och sociala frågor. Med en köpare som Abraaj, som har fokus på afrikansk hälsovård, känner vi oss trygga i att NWH är i fortsatt goda händer”, säger Swedfunds VD Anna Ryott.

2015 enades världens länder om 17 nya mål för att skapa en global hållbar utveckling. Swedfunds uppdrag är att utrota fattigdom; Mål nummer 1.
Genom våra investeringar skapas fler anständiga arbetstillfällen, vilket i sin tur bidrar till hållbara samhällen med ökad förmåga att nå samtliga globala mål. Den här investeringen bidrar till flera av de globala målen, men särskilt Mål 3: Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar, Mål 5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt, samt ett antal delmål; 3.1, 3.2, 3.7 och 5.6

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Bifogade filer

PDF-dokument