Följ Swedfund

Swedfund i final om bästa redovisning av hållbarhet

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2016 11:37 CEST

Utvecklingsfinansiären Swedfunds helt integrerade årsredovisning ”Fattigdomsminskning genom hållbart företagande” är en av sex finalister i Årets Bästa Hållbarhetsredovisning.

Swedfund har de senaste åren fått en rad utmärkelser för sin integrerade hållbarhetsredovisning. Och nästa vecka är dags för ännu en prestigefylld final. Utmärkelsen Årets Bästa Hållbarhetsredovisning delas ut av Aktuell Hållbarhet (fd Miljöaktuellt). Juryn har valt ut sex finalister av de 150 bidragen och Swedfund är en av tre i kategorin Offentlig sektor och statliga bolag. Övriga finalister i kategorin är Göteborgs Energi och Jernhusen. Bland storföretagen är Boliden, Volvo och Ikea i final. Vinnarna utses vid en ceremoni den 2 juni i Stockholm.

”Ett integrerat perspektiv ligger helt i linje med Swedfunds arbetssätt för att tillämpa våra tre grundfundament – Samhällsutveckling, Hållbarhet och Finansiell bärkraft – genom hela investeringsprocessen. Hållbarhet bör vara en integrerad del för alla verksamheter, oavsett om det gäller företag, myndigheter eller organisationer. Swedfund har i många år prioriterat en integrerad redovisning och det är roligt att vi inspirerar andra”, säger Anna Ryott VD på Swedfund.

Swedfund har lagt mycket arbete på öppenhet och tydlighet i sin redovisning och ambitionen är inte lägre ställd än att leverera den bästa hållbarhetsredovisningen i Sverige. Sedan 2011 års redovisning har Swedfund rapporterat Hållbarhetsredovisning i enlighet med Global Reporting Initiative’s (GRI) redovisningsramverk för hållbarhetsredovisning. Och sedan årsredovisningen 2013 har Swedfund arbetat mot en integrerad form av årsredovisning med inspiration av ramverket International Integrated Reporting Framework tillsammans med redovisningsramverket för hållbarhetsredovisning, GRI G4. Och från och med 2015 också uppföljning mot FN:s SDG-mål.

”Nytt för den här redovisningen är att vi tydliggör hur våra investeringar och vårt arbete inom olika hållbarhetsaspekter bidrar till de globala målen. Att vi tar ytterligare ett steg och tillämpar revision även på hållbarhetsinformationen innebär högt ställda krav på informationens riktighet. Och krav på riktighet och spårbarhet i redovisningen utmanar oss och leder till förbättrade interna processer och rutiner och ökad transparens”, säger Karin Askelöf, ansvarig för Swedfunds Integrerade Redovisning.

I 2015 års integrerade årsredovisning märks några viktiga siffror:

60 procent. Andelen av Swedfunds investeringar i Afrika.
502 miljoner kronor. Portföljbolagens redovisade skatter.
96 procent. Andelen av direktinvesteringarna som har en hållbarhetspolicy.
111 933 människor. Totala antalet anställda i Swedfunds portföljbolag.
3,7 procent. Den genomsnittliga jobbtillväxten i portföljen.

Den integrerade redovisningen har gjorts i samarbete med contentbyrån Spoon.

Här kan du läsa hela den integrerade redovisningen från Swedfund.

För mer information, kontakta
Karin Kronhöffer, Director Strategy and Communication
karin.kronhoffer@swedfund.se, 08-725 94 38

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Swedfunds investeringsstrategi vila på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Bifogade filer

PDF-dokument