Följ Swedfund

Swedfund har attesterat UN Global Compact

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2012 08:30 CEST

UN Global Compact har bekräftat mottagandet av Swedfunds åtagande om att integrera de tio principerna i verksamheten och att årligen rapportera resultaten av detta arbete.

”Att attestera dessa FN-principer om ansvarsfullt företagande är helt i linje med vår ambition om att fortsatt prioritera ett professionellt ESG-arbete för ökat värdeskapande”, menar tillförordnade VD Anders Craft och fortsätter:

”Vi är med våra investeringar verksamma i de allra fattigaste länderna. Behovet att bygga upp industrin och potentialen för den tillväxt som ligger i att gå från råvaruleverantör till leverantör av förädlade produkter, är enorm på dessa marknader. Samtidigt är frågor om mänskliga rättigheter, arbetstagarnas rättigheter, miljö och anti-korruption ytterligt viktiga frågor att integrera på ett ansvarsfullt sätt”.

Läs mera om UN Global Compact och de tio principerna på UN Global Compacts hemsida, www.unglobalcompact.org


Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se