Följ Swedfund

Swedfund främjar inkluderande tillväxt i Sri Lanka

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2019 16:12 CET

LOLC-koncernens dotterbolag och LOFC (LOLC Finance PLC) har slutit ett låneavtal med Swedfund, på totalt 10 miljoner dollar. Genom affären ges ett växande antal lokala små och medelstora företag ökade möjligheter då investeringen bidrar till mobilisering av lokala resurser, skapar jobbmöjligheter och stimulerar statliga skatteintäkter


LOFC är en ledande finansiell institution i Sri Lanka som möjliggör finansiell inkludering, ökad skattebas och fler jobb. För Swedfund är detta viktiga verktyg för att minska fattigdomen och stödja demokratisk utveckling.

- Ekonomisk integration genom att bidra till förbättrade levnadsstandarder genom att skapa jobb är en viktig del i vårt uppdrag för att bekämpa fattigdom. Men också att arbeta för jämställdhet på arbetsplatser och förbättrad tillgång till basprodukter, tjänster och kapital för kvinnor, säger Maria Håkansson Swedfunds VD.

LOLC Group har ett långvarigt samarbete med flera utvecklingsfinansiärer och blivit positivt uppmärksammande för sina insatser inom utveckling och förändring på de marknader där de är verksamma. Bland annat arbetar LOLC i en affärsmodell där det läggs särskilt tonvikt på att stärka kvinnor som drivkraft och möjliggörare.

Med stöd av LOLC: s starka varumärke och finansiella stabilitet är LOFC ett av de främsta finansbolagen i Sri Lanka, liksom den största insättningsbasen inom sektorn för andra finansiella intuitioner än banker (som erbjuder tjänster till små och medelstora företag). LOFC är kända för att vara föregångare inom branschen som den första finansiell institutionen som inte är en bank på Sri Lanka som erbjuder islamiska finansieringstjänster, ansluter sig till SWIFT-nätverket och får godkännande av CBSL för att handla med valuta.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu