Följ Swedfund

Swedfund får ökat kapitaltillskott i kampen mot fattigdom

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2019 10:27 CET

Swedfund får ökat kapitaltillskott i kampen mot fattigdom

Regeringen har föreslagit riksdagen att Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund får ökade kapitaltillskott under kommande år. Riksdagen har mot bakgrund av förslaget beslutat om ett kapitaltillskott om 800 miljoner kronor för 2020. Regeringen motiverar nästa års kapitalförstärkning med att Swedfund, genom sina investeringar i utvecklingsländer, bidrar till att utveckla hållbara företag som betalar skatt och skapar arbetstillfällen med anständiga arbetsvillkor. 

- Swedfund har en viktig roll inom det svenska utvecklingssamarbetet. Utvecklingsfinansiärer som Swedfund behövs för att skapa fler anständiga jobb, öka tillgången till förnybar energi och stärka kvinnors egenmakt. Nu stärker vi Swedfunds förutsättningar att bidra till hållbar utveckling i fattiga länder, säger biståndsminister Peter Eriksson.

I dagarna har riksdagen beslutat om den budget som ska gälla för nästa år. För Swedfund innebär det ett kapitaltillskott om 800 MSEK för 2020. Regeringen har också gett uttryck för avsikten att fortsätta att stärka Swedfund som utvecklingsaktör de kommande åren. Regeringen har därför meddelat att den avser återkomma till riksdagen med förslag om att stärka Swedfunds verksamhet med ytterligare 1000 MSEK 2021 och 1200 MSEK 2022. Vidare framhålls i regeringens budgetproposition Swedfunds arbete med att integrera social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet genom hela investeringsprocessen som en framgångsfaktor i genomförandet av uppdraget.

- Det här är ett kvitto på att vi gör rätt saker och ligger väl i linje med den trend vi ser globalt där utvecklingsfinansiärernas roll växer i betydelse för att genomföra Agenda 2030. Framförallt handlar det om att skapa fler anständiga jobb, klimatinvesteringar och ökad tillgång till förnybar energi, finansiell inkludering och hälsa samt vår expertis inom hållbarhet och mänskliga rättigheter. Att Swedfund växer, ger oss möjlighet att få ett större genomslag för de svenska biståndspolitiska prioriteringarna, säger Maria Håkansson, VD Swedfund.

Regeringen lyfter också fram att Swedfunds program för att främja kvinnliga anställdas delaktighet och ledarskap har bidragit till att skapa bättre arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter för kvinnliga anställda i företagen. Kapitaltillskottet ger Swedfund möjlighet att bidra till fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar utveckling av den privata sektorn i utvecklingsländer där behoven är som störst.

Om Swedfund

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen.
Swedfund bildades 1979 och har sedan starten gjort fler än 240 investeringar i mer än 60 länder. 

www.swedfund.se
www.edfi.eu