Följ Swedfund

Swedfund bidrar till finansiell inkludering i Uganda och Tanzania

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2016 10:03 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar motsvarande 85 miljoner kronor i det afrikanska finansbolaget Bayport. Swedfunds investering ger personer med låg inkomst tillgång till banklån för t.ex. utbildning eller bostad.

Swedfund investerar i Bayport genom ett lån på 10 MUSD (motsvarande ca 85 MSEK). Investeringen syftar främst till att bidra till finansiell inkludering. Detta genom att lånet riktas mot bolagets verksamheter i Uganda och Tanzania, för vidare utlåning till låntagare som annars inte har tillgång till det formella finansiella systemet.

Både Uganda och Tanzania klassificeras som minst utvecklade länder (MUL) och är därför viktiga länder för Swedfund, vars uppdrag är att bidra till minskad fattigdom genom hållbara investeringar. Bayport fokuserar på att ge mikrolån till entreprenörer och mindre företag samt till låginkomsttagare som använder lånen för bland annat utbildning och bostäder.

Tillgången till lån för låginkomsttagare är generellt låg i Afrika söder om Sahara, där endast 34 % har tillgång till ett bankkonto, enligt Världsbanken. ”Tillträde till det formella finansiella systemet är centralt för fattigdomsbekämpning, jobbskapande och en inkluderande ekonomisk tillväxt”, säger Swedfunds VD Anna Ryott.

Bayport Management Ltd är ett holdingbolag med 10 dotterbolag som är verksamma i 9 länder: Botswana, Colombia, Ghana, Moçambique, Mexiko, Sydafrika, Tanzania, Uganda och Zambia.

Bland ägarna finns bland andra svenska Kinnevik som äger 24 procents av bolaget. 

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Bifogade filer

PDF-dokument