Följ Swedfund

Svensk satsning på förnybar el i Afrika söder om Sahara

Pressmeddelande   •   Apr 13, 2018 09:00 CEST

Sveriges utvecklingsfinansiär Swedfund investerar 126 miljoner kronor i klimatfonden Evolution II Fund som inriktar sig på energiförsörjning i Afrika söder om Sahara. Investeringen ska användas till att utveckla, bygga och driva kraftverk inom förnybar energi. Övriga investerare är bland annat Afrikanska utvecklingsbanken och flera europeiska utvecklingsfinansiärer.

"Tillgång till elektricitet är en förutsättning för jobbskapande och fattigdomsbekämpning, därför är investeringar i hållbar energi en av de viktigaste sektorerna för Swedfund", säger vd Maria Håkansson. "Utvecklingsfinansiärers långsiktiga kapital har en betydande roll att spela i produktionen av förnybar el och Evolution II har ett starkt team specialiserat i hållbar energi i Afrika söder om Sahara".

Fonden kommer att investera i främst sol-, vind- och vattenkraft i bland annat Zambia, Etiopien, Nigeria och Uganda. Förutom arbetstillfällen under byggnation och underhåll av anläggningarna kommer investeringen att leda till indirekta arbeten som en konsekvens av ökad tillgång till energi.

I Afrika söder om Sahara lever 600 miljoner människor utan elektricitet. Samtidigt är de befintliga elnäten många gånger omoderna och instabila. Flera studier visar även att tillgång till pålitlig elektricitet förbättrar kvinnors livsvillkor. Swedfund och övriga utvecklingsfinansiärer står i dag för en tredjedel av investeringar i förnybar energi i Afrika. Övriga finansiärer i Evolution II Fund inkluderar Afrikanska utvecklingsbanken samt europeiska utvecklingsfinansiärer. Fonden har som målsättning att uppnå totalt cirka två miljarder kronor i kapital till årsskiftet.

Swedfund arbetar efter målen i Agenda 2030 och investeringen i Evolution II Fund kommer främst att medverka till följande mål:

  • 7.1: Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
  • 7.2: Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
  • 13: Bekämpa klimatförändringen
  • Om Swedfund

    Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se