Följ Swedfund

Solenergi till 360 miljoner människor - men ingen plan för e-avfall

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2019 13:02 CEST

Johanna Raynal Director ESG & Impact

Solenergimarknaden för så kallad off grid, det vill säga utanför nätet, ger bättre tillgång till el för cirka 73 miljoner hushåll globalt – vilket innebär 360 miljoner människor*. Solenergi hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser från traditionella dieselkällor och istället förse låg- till medelinkomstländer med ren energi. Det finns emellertid risk för miljömässiga och sociala konsekvenser om produkterna inte hanteras på ett ansvarsfullt sätt när de inte längre används. 

- När industrin växer, kan bristen på ansvarsfull hantering av e-avfall bli den mörka sidan av off grid-marknaden i utvecklingsländer. Vi kan komma att se uttjänta solpaneler och batterier på hög ute i naturen, vilket naturligtvis får konsekvenser för både miljö och människor, säger Johanna Raynal, ESG-chef på Swedfund.

Initiativ och förslag på lösningar kring e-avfall har tidigare hållits tillbaka av en oro för att de extra kostnaderna antingen måste bäras av kunderna eller företagen själva. Detta riskerar slå in en kil mellan företag som tar sitt ansvar och "friåkare", det vill säga företag som inte betalar för livslängdshantering eller de som arbetar med produkter av sämre kvalitet. Problemet byggs på av en otillräcklig infrastruktur för återvinning, samt en osäker reglering på flera off grid-marknader.

- Det finns ett brådskande behov av att hitta framgångsrika metoder för e-avfall i Afrika och Asien, vilka är de två största marknaderna för off grid-solenergi och där man idag saknar lösningar för e-waste, säger Johanna Raynal.

Swedfund finansierar ett initiativ för att skapa förbättrad e-avfallshantering i utvecklingsländer Detta är ett samarbete med GOGLA, som är en global förening för off grid-solenergiindustrin www.gogla.org.

*enligt en rapport från Världsbankens program Lightning global


Swedfunds strategi är att öka investeringarna inom off grid förnybar energi, exempelvis genom den senaste direkta investering i d.light, ett ledande solenergiföretag.

Arbetet framöver kommer fokusera på kapacitetsuppbyggnad för att minska e-avfallet inom industrin, säker reparation, återvinning samt partnerskap och finansiering av e-avfallshantering.

Swedfund är Sveriges utvecklingsfinansiär för hållbara investeringar i utvecklingsländer. För att nå målet: en värld utan fattigdom, krävs att fler arbetstillfällen skapas inom den privata sektorn och att tillgången till förnybar energi ökar. Investeringarna sker därför inom energi & klimat, hälsa samt för att nå små och medelstora företag.

Som statligt bolag förvaltas Swedfund av Näringsdepartementet. Verksamheten finansieras dels genom kapitaltillskott som Utrikesdepartementet ansvarar för samt genom återflöden från den egna portföljen. Swedfund bildades 1979 och har sedan starten investerat i företag i över 50 länder.

www.swedfund.se
www.edfi.eu