Följ Swedfund

Jobbskapande bakom investering i Nigeria

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2016 13:41 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar i den nigerianska banken Guaranty Trust Bank (GTB) genom ett lån om MUSD 15 (ca 135 miljoner kronor). Lånet kommer att användas för finansiering av små och medelstora företag, som därmed kan växa och skapa fler jobb.

”En väl fungerande banksektor som också har fokus på finansiellt utsatta grupper är helt avgörande för en inkluderande tillväxt. GTB är ett mycket bra exempel på en modern bank som tar ett socialt ansvar och klarar Swedfunds högt ställda krav på hållbarhet”, säger Anna Ryott, VD på Swedfund.

Nigeria är, mycket tack vare oljeexporten, en av Afrikas största ekonomier. Landet har dock efter en lång period av stark tillväxt drabbats av ekonomiskt bakslag i takt med de senaste årens kraftigt fallande oljepriser.

De små och medelstora (SME) företagen är en nyckelfaktor för tillväxten i Afrika. Världsbanken uppskattar att det behövs omkring 600 miljoner nya jobb de närmast 15 åren, en nödvändighet för att åstadkomma hållbar tillväxt och utveckling. Av dessa bör 4 av 5 komma från SME-företag eftersom jobbtillväxten sker snabbast där. Redan idag står SME-företagen för 80 procent av arbetstillfällena i regionen.

Ett av de tydligaste hindren på vägen för tillväxten i SME-företag och entreprenörer är tillgången till lån och andra banktjänster. Mer än hälften av SME-företagen hindras av att de inte kan få finansiering, enligt Världsbanken.

Swedfunds investeringar i afrikanska banker är ett steg på vägen för att underlätta och sprida möjligheterna, även för dem som idag inte har tillgång till den finansiella sektorn.

”Lyckas vi skapa de jobb som behövs, är väldigt mycket vunnet för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Då når vi den inkluderande tillväxt som kan lyfta hela samhället”, säger Anna Ryott.

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se