Följ Swedfund

​Viktiga steg mot en global hållbar utveckling

Nyhet   •   Okt 28, 2015 08:36 CET

I slutet av september samlades världens ledare i New York och enades om de 17 nya hållbara utvecklingsmålen. Hållbarhet och utveckling gifts samman i den nya hållbara utvecklingsagendan och i centrum står partnerskap mellan olika aktörer. Samtidigt blir det tydligt att ett enormt finansieringsbehov föreligger. Genom vårt uppdrag, fattigdomsminskning genom hållbart företagande, och i vår roll som utvecklingsfinansiär, kan vi bidra till att realisera våra gemensamma hållbara utvecklingsmål och skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder.

Under juli månad deltog Swedfund i FNs tredje konferens om utvecklingsfinansiering. En ny agenda, Addis Ababa Action Agenda, för en hållbar utvecklingsfinansiering antogs. Genom vårt deltagande kunde vi visa på hur Swedfund som utvecklingsfinansiär verkar som brygga mellan traditionellt bistånd och privat finansiering samt ge praktiska exempel på hur vi driver frågor såsom anständiga jobb, jämställdhet, klimat och miljö samt skatt i våra portföljbolag.

Vi är glada och stolta över att regeringen i höstens budgetproposition föreslår ökade och långsiktiga satsningar på Swedfund genom ett kapitaltillskott om 400 MSEK per år fram till 2018. Beskedet är viktigt för Swedfund då det innebär ett erkännande för vår verksamhet.

I samband med biståndsminister Isabella Lövins resa till Kenya fick vi möjlighet att visa vår investering i Deacons, ett detaljhandelsföretag som deltar i Women4Growth.

I augusti annonserades vår investering i Apis Growth Fund, som är inriktad på investeringar i företag inom finansiella tjänster i tillväxtmarknader i Afrika och Asien. Investeringen bidrar till finansiell inkludering genom utveckling och spridning av finansiella tjänster som når grupper som hittills varit utanför stora delar av de finansiella systemen.

I september tecknade vi avtal om investeringen i National Microfinance Bank (NMB), en av Tanzanias ledande banker. Swedfund investerar 5 MEUR tillsammans med Nederländernas och Frankrikes utvecklingsfinansiärer FMO och Proparco. Finansieringen ska användas för lån till små och medelstora bolag (SMEs) och företagskunder och kommer att bidra till jobbskapandet i Tanzania.

Swedfund befinner sig i likhet med förra året i toppskiktet av UN PRI attestanter och ges en A+ rankning i UN PRI Assessment Report 2015. Vi kan även rapportera att Swedfunds integrerade redovisning 2014 prisbelönats som bästa integrerade redovisning i Responsible Business Awards 2015 anordnat av Ethical Corporation. Swedfunds resultat visar en förlust om 24 MSEK, till följd av återföringar och nedskrivningar.

Ett kvartal är kort sikt för Swedfund. Vi har som investerare ett långsiktigt perspektiv och är övertygade om att vi genom de löpande insatserna, de små stegen, och det aktiva påverkansarbetet bidrar till att skapa hållbara företag som i sin tur bidrar till en hållbar inkluderande utveckling.

Ladda gärna ner Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 september 2105.

Kontaktpersoner:
För den finansiella informationen, Helene Lundkvist, Director of Finance and Administration, tel: 08-725 94 04
För hållbarhetsinformationen och för frågor om den integrerade redovisningen i sin helhet,Karin Askelöf, Senior Manager ESG Affairs, tel: 08-725 94 22.

Bifogade filer

PDF-dokument