Följ Swedfund

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2017

Nyhet   •   Nov 02, 2017 09:32 CET

Acceleration av Agenda 2030 genom investeringar i hållbarhet och lönsamt företagande i de länder och miljöer där pengarna arbetar hårdast

”Den 21 augusti började jag som tillförordnad VD på Swedfund, som har ett enormt spännande och viktigt uppdrag – att bidra till minskad fattigdom genom hållbart och lönsamt företagande. Att ansvara för att Swedfund fortsätter utveckla arbetet med att bidra till att accelerera Agenda 2030 är centralt. Jag har svårt att se att det skulle finnas ett viktigare eller mer stimulerande uppdrag. Denna första tid har jag ägnat åt att bygga kunskap kring Swedfunds verksamhet och organisation, bl.a. genom många spännande samtal med medarbetare, mina internationella kollegor, våra partners samt med våra uppdragsgivare och representanter från civilsamhället.

Det är genom våra investeringar som vi generar utvecklingsresultat. Behoven i världens fattigaste länder är enorma och investeringar behövs för att vi tillsammans med det traditionella biståndet och andra aktörer ska nå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom att utveckla den privata sektorn kan vi utvecklingsfinansiärer bidra till att skapa inkluderande tillväxt, anständiga jobb, skatteintäkter och ökad produktion av förnybar energi.

Swedfund måste ständigt utvecklas och förändras för att nästa gång vara ännu bättre. Det är med detta som grund vi gått in i arbetet med vår strategi för 2018-2020. Vårt uppdrag är mer relevant än någonsin tidigare. Vi utvärderar nu vad vi har åstadkommit, hur vår modell och våra processer fungerat samt hur vi ska utveckla vår verksamhet för att stå ännu bättre rustade att möta de fattiga ländernas behov. Vad gör vi bra idag, vad kan vi göra bättre i framtiden?

Läs hela VD-ordet i vår delårsrapport, Swedfunds integrerade delårsrapport juli-september 2017"

Gerth Svensson
Tf VD, Swedfund