Följ Swedfund

Swedfunds integrerade delårsrapport juli - september 2016

Nyhet   •   Okt 31, 2016 14:10 CET

"I september undertecknade Swedfund och FMO, den holländska utvecklingsfinansiären, ett låneavtal med NMB Bank i Zimbabwe. Swedfund går tillsammans med holländska FMO in med lån om 5 MUSD för att stödja tillväxten bland Zimbabwes små och medelstora företag. Banken satsar särskilt på utsatta grupper och kvinnligt företagande, vilket passar våra investeringsfundament väl. Det handlar om jobbskapande och vi vet att den här satsningen blir en viktig beståndsdel för Zimbabwes ekonomiska utveckling på sikt.

Swedfund uppvisar för tredje kvartalet ett resultat före skatt om 2,6 MSEK och ett ackumulerat resultat före skatt om -19,3 MSEK. Skillnaden i resultat mellan enskilda kvartal visar att resultatnivån i bolag av Swedfunds storlek som bedriver utvecklingsfinansiering varierar kraftigt beroende på uppnådda försäljningsresultat, externa marknadsfaktorer och i vilken investeringsfas bolaget befinner sig i.

I september kom ytterligare ett kvitto på att vi ligger i framkant med vår rapportering. Swedfunds Integrerade redovisning 2015 tilldelades utmärkelsen ”Highly Commended” i kategoring Best Integrated Report i Repsonsible Business Awards anordnat av Ethical Corporation.

Vi har också hållit ytterligare en intressentdialog tillsammans med civilsamhället, temat denna gång var Swedfunds resultatredovisning och utgångspunkten var vår Integrerade redovisning 2015. Dialogmötena är viktiga för oss, då de är ett forum där vi kan ta emot förslag på hur vi kan bli ännu bättre och tydligare, och där vi i dialog kan visa vilka resultat våra investeringar skapar i de företag och kontexter vi verkar.

ag har haft förmånen att delta i ett antal diskussioner för att belysa privatsektors viktiga roll för att realisera Agenda 2030. Nya former av partnerskap behövs mellan näringsliv, politik och civilsamhälle för att snabbare och mer effektivt realisera de globala målen. Entreprenörskap, investeringar och jobbskapande är viktiga verktyg för att säkra utveckling och säkerhet.

I en tid med stora utmaningar kopplat till flyktingsituationen och fortsatt osäkerhet i många delar av världen är Swedfunds bidrag i form av hållbara investeringar allt viktigare. Vi fortsätter på den inslagna vägen – investeringar i hållbart företagande för jobbskapande och en inkluderande tillväxt, på platser i världen där få andra är beredda att ta risk och där vi gör mest nytta. Det är vårt bidrag till att realisera de globala målen."

Läs Swedfunds Integrerade delårsrapport här eller ladda ner nedan.