Följ Swedfund

Swedfunds integrerade delårsrapport jan-mars 2017

Nyhet   •   Maj 02, 2017 14:07 CEST

"För fjärde året i rad presenterar Swedfund en fullt integrerad redovisning där verksamhetens samlade resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Under 2017 fortsätter vi att arbeta mot målet att minska fattigdomen i världen genom hållbara investeringar. Vi är övertygade om att vi genom nya partnerskap mellan näringsliv, politik och civilsamhälle kan inspirera och bana väg för andra aktörer att tillsammans med oss bidra till att genomföra Agenda 2030.

En viktigt förutsättning för vårt arbete under 2017 är det kapitaltillskott vi fått om 400 MSEK. Vår investeringsbudget för året är 800 MSEK och vi fortsätter att investera i de tre sektorerna; förnybar energi, tillverkning och service samt finansiella institutioner och fonder. För första kvartalet 2017 uppvisar Swedfund ett rörelseresultat (EBIT) om -10,0 MSEK att jämföras med motsvarande period föregående år -40,7 MSEK. K/I-talet uppgick till 1,06 vilket också innebär en förbättrad nivå från ett K/Ital uppgående till 1,17 för motsvarande period förra året.

Under april har försäljningen av Nairobi Women’s Hospital (NWH) i Kenya godkänts av den lokala konkurrensmyndigheten. Affären förväntas genomföras under första halvåret och kommer att bidra till ett positivt resultat för Swedfund. Investeringen gjordes 2013 med ambitionen att öka möjligheterna för kvinnor och familjer som är låg- och medelinkomsttagare att få tillgång till sjukvård till ett bra pris. Swedfund har genom sitt ägande bl.a. bidragit till att förbättra bolagets finansiella stabilitet, som nu bedöms som långsiktigt hållbar. NWH har utvecklats till Nairobis största privata sjukhus och har idag fler än 600 anställda, varav 90 % är kvinnor. Till sjukhusets enheter hör också center som erbjuder kostnadsfri sjukvård och psykologiskt stöd till offer för könsrelaterade övergrepp. Dessa center har hjälpt fler än 27 000 personer.

Vi strävar efter att vara en progressiv klimatfinansiär. Vår avsikt är att använda en stor del av vårt kapitaltillskott till investeringar i förnybar energi. Jag ser Swedfunds investering i fonden Frontier Energy II som ett viktigt steg i vårt fortsatta arbete med att utveckla vår energiportfölj. Frontier Energy II är en uppföljning på förvaltarens tidigare fond som bl.a. investerat i Akiira Geothermal, som vi besökte i slutet av mars. Akiira är ett energiprojekt som ligger norr om Kenya och är en del av landets ambitiösa satsning på förnybara energislag. Ytterligare investeringar väntas ske och ska leda till ökad produktion av geotermisk energi.

I januari i år besökte jag Tanzania tillsammans med en svensk delegation ledd av UD. Tanzania är ett av de länder där regeringen söker en bredare ekonomisk relation genom att fokus flyttas från bistånd till ökad handel, som ett resultat av ett lands ökade välstånd. Den svenska delegationen representerade de olika kompetensområden som behövs för en framgångsrik breddning av relationen till Tanzania. Under resan besökte jag även CRDB Bank. Swedfund beslutade 2015 om att investera i banken i syfte att öka dess möjligheter att låna ut kapital till små- och medelstora företag. En effektiv banksektor är en förutsättning för att ett lands ekonomi ska fortsätta att utvecklas. I Tanzania är finansieringsmarknaden för banker begränsade då det råder brist på krediter med längre löptider. Swedfund är en långsiktig finansiär som genom investeringen kan bidra till att möjliggöra bankens utlåning till SME-bolag.

I mars i år besökte vi två av Medicas sjukhus i Kolkata, Indien. Ett av dessa specialistsjukhus är väl fungerande ur ett E&S-perspektiv. Sjukhuset kommer att fungera som det goda exemplet i det fortsätta arbetet med att stärka E&S-arbetet inom samtliga sjukhus som ägs av Medica. Vi ser fram emot ett innehållsrikt 2017 i vår ambition att accelerera Agenda 2030."

Läs Swedfunds Integrerade delårsrapport här eller ladda ner nedan.