Följ Swedfund

Swedfund-studie lägger grunden för ett hållbart kollektivtrafiksystem – i Elfenbenskusten

Nyhet   •   Dec 11, 2019 19:36 CET

Det ivorianska transportministeriet och Abidjans transportbolag SOTRA har avtalat om att upphandla en hållbar transportlösning från Scania. Bussaffären är en del i ett större projekt i samverkan mellan flera svenska aktörer där Swedfund ingår och har finansierat den förstudie som ligger till grund för att skapa ett hållbart system för kollektivtrafik i staden

Swedfund har ett särskilt uppdrag, projektacceleratorn, som syftar till att bidra till att flera hållbara projekt utvecklas och implementeras i utvecklingsländer. Det är viktigt för att vi ska kunna bekämpa klimatförändringar och genomföra Agenda 2030. Genom projektacceleratorn finansieras konsultinsatser som stärker projektutvecklings- och beställarkapaciteten hos de lokala projektägarna, vilket man i detta fall gjort i Abidjan.

År 2016 finansierade Swedfund en förstudie för införandet av ett modernt och integrerat kollektivtrafiksystem i Abidjan. Swedfunds partner var det ivorianska Transportministeriet, men även flera andra svenska intressenter bidrog till projektet. Utvecklingsplanen tog cirka sex månader att ta fram och ett team med olika specialistkompetenser medverkade. Förstudien identifierade både åtgärder som genomfördes omedelbart, men också mer långsiktiga och omfattande åtgärder.

Med utgångspunkt i förstudien har nu en omfattande utveckling av kollektivtrafiksystemet i Abidjan initierats och det görs en satsning på att utveckla och expandera kollektivtrafiksystemet i staden. Satsningen är bra för klimatet och skapar goda utvecklingseffekter.

Affären är resultatet av ett långsiktigt samarbete inom Team Sweden där svenska aktörer som UD, Business Sweden, Swedfund, EKN och SEK har stöttat projektet med kapacitetsuppbyggnad och finansiering.