Följ Swedfund

Swedfund placerar sig återigen i toppskiktet i UN PRI-rapportering

Nyhet   •   Sep 05, 2017 15:26 CEST

I enlighet med FNs principer om ansvarsfulla investeringar (UN PRI) rapporterar Swedfund årligen in hur principerna integreras i verksamheten. Swedfund erhåller i år betyget A+ på tre av fyra tillämpliga moduler för verksamhetsåret 2016.

PRI är världens ledande oberoende organisation som uppmuntrar investerare att investera ansvarsfullt, för att öka avkastningen och för att bättre hantera risker. PRI arbetar för att förstå investeringseffekterna av ESG-aspekter och för att genom sitt internationella nätverk av attestanter stödja investerare vid införandet av ESG-faktorer i sina investerings- och ägarbeslut. Totalt har PRI 1 774 attestanter fördelat på investerare, förvaltare och tjänsteleverantörer över hela världen.

2012 attesterade Swedfund UN PRI. Med det följer att vi varje år rapporterar in data om hur principerna integreras i vår verksamhet. I år har två rapporter genererats, dels en officiell redovisning (Public Transparency Report för Swedfund International AB) och dels en jämförande rapport (2017 Assessment Report for Swedfund International AB).

I den jämförande rapporten bedöms Swedfund gentemot andra PRI-attestanter och ges en rankning för hur PRI:s principer integrerats i vår verksamhet. Från A+ (toppskikt) till E (bottenskikt) i de fyra delar som är tillämpliga för oss; (i) Strategy & Governance, (ii) Private equity (internally managed) (iii) Fixed income (corporate non-financial) och (iii) Private equity (externally managed). Svaren värderas med upp till tre stjärnor på varje besvarad indikator.

Likt föregående år får Swedfund högsta rating A+ i de tre modulerna: Strategy & Governance, Private Equity och Private Equity (externally managed) och erhåller A-rating i den fjärde modulen för Fixed Income. Swedfund får sammanlagt 131 stjärnor av 135 möjliga på de svar som rapporterats. Swedfund är en av få attestanter som fått A+ (A) på tillämpliga moduler med hänsyn till region, storlek och antal år som attestant.

Swedfund har även låtit en auktoriserad revisor göra en oberoende granskning av rapporteringen.