Följ Swedfund

Swedfund investerar i omställning till förnybar energi

Nyhet   •   Jul 01, 2019 17:50 CEST

Ett av Swedfunds, svenska statens utvecklingsfinansiär, fokusområden är att stödja omställningen från fossila bränslen till förnybar energi. Swedfund investerar tillsammans med Scatec Solar ASA, genom ett lån om MEUR 10, för byggnation och drift av en 55,4 MWp solkraftspark i centrala Ukraina. Ytterligare finansiering tillhandahålls av European Bank for Reconstruction and Development och Nordic Environment Finance Corporation.

– Swedfunds investeringar ligger i linje med de globala målen för hållbar utveckling. Genom vår fokussektor Energi & Klimat, och med klimat som ett av våra tematiska områden, arbetar vi för att bidra till genomförandet av SDG 7, Hållbar energi för alla. Vi fokuserar på förnybar energi eftersom tillgång till hållbar energi är en förutsättning för ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Vi är stolta över att kunna bidra till omställningen till förnybar energi tillsammans med en grupp starka partners, säger CEO Maria Håkansson.

Att bygga ut kapaciteten av förnybar energi i världen är helt avgörande för att uppfylla energimålen som ligger till grund för Agenda 2030 och som exemplifierats av SDG7. Ukraina är idag starkt beroende av fossila bränslen och kärnkraft för sin energiproduktion, men har en strategi för att öka kapaciteten av förnybar energi, som idag bara står för en liten procentandel av den totala energiproduktionen.

Scatec Solar, som utvecklar, äger och driver förnybara projekt på utvecklingsmarknader och är noterat på Oslo-börsen, utvecklar sitt fjärde solprojekt i Ukraina. Anläggningen förväntas tas i kommersiell drift första halvåret 2020 och kommer årligen generera förnybar energi motsvarande den genomsnittliga förbrukningen för 28 000 hushåll och bidra till att koldioxidutsläppen minskar med 36 000 ton.