Följ Swedfund

​Framtiden är nu. Låt oss accelerera Agenda 2030.

Nyhet   •   Apr 05, 2017 11:32 CEST

2016 är första året på vägen mot de globala målen. Det första året då världens länder följer en gemensam agenda för att utrota extrem fattigdom och bromsa klimathoten. Swedfund presenterar nu 2016 års integrerade redovisning med de globala målen integrerade i affärsmodell och investeringsprocess.

För fjärde året presenterar Swedfund en fullt integrerad redovisning där verksamhetens samlade resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament; hållbarhet, samhällsutveckling och finansiell bärkraft. Under 2016 avtalades nya investeringar för 860 miljoner kronor i aktier, lån och fonder inom våra tre prioriterade sektorer; energi, finansiella institutioner och tillverkning & service. Den genomsnittliga jobbtillväxten i portföljbolagen under 2016 var 2,7 %. 96 % uppger att de har en hållbarhets- eller miljöpolicy. 79 % uppger att de följer ILO:s kärnkonventioner och 83 % att de har en antikorruptionspolicy.

”2016 års resultat från våra portföljbolag visar att vi är på rätt väg i vårt arbete. En central del av vårt uppdrag handlar om risktagande, och det utgör en stor del av vår vardag. Swedfunds affärsmodell gör det möjligt att skapa anständiga jobb på de allra svåraste marknaderna. Att utrota extrem fattigdom är det första av de globala målen, och jobbskapande är avgörande för att nå dit”, säger Anna Ryott, VD på Swedfund.

Swedfunds uppdrag är att utrota fattigdom, och vårt verktyg är att genom hållbart företagande skapa anständiga jobb och inkluderande tillväxt. Genom nya typer av partnerskap mellan näringsliv, politik och civilsamhälle kan vi inspirera och bana väg för andra aktörer och finansiärer. Vi kan vara en katalysator för att skapa förändring.

Att säga Agenda 2029 är vårt sätt att säga att det är bråttom. Vi har bara 14 år på oss. Låt oss accelerera Agenda 2030.

Den integrerade redovisningen har producerats i samarbete med Futerra.

Läs vår Integrerade redovisning, Agenda 2029.