Följ Swedfund

Energi - en sektor i fokus

Nyhet   •   Jun 08, 2017 11:25 CEST

Hållbar energi för alla är ett uttalat mål i Agenda 2030. Det är även en prioriterad sektor för Swedfunds investeringar. Elektrifiering driver utvecklingen och är en förutsättning för jobbskapande och fattigdomsbekämpning.

Över 600 miljoner människor (1) söder om Sahara lever utan el. Samhällen, skolor och sjukhus saknar elektricitet. Företag ser bristen på el som sitt största utvecklingshinder. Befintliga elnät är omoderna och instabila. Alternativ el som produceras med dieseldrivna generatorer är dessutom dyr och miljöfarlig.

200 miljoner SEK
Behovet av energiinvesteringar i utvecklingsländer är enormt. Bara under 2016 har Swedfund gått in med 200 miljoner SEK i olika energiprojekt baserade på vind, sol, vatten och geotermisk energi. Merparten av investeringarna görs genom ICCF (Interact Climate Change Facility), en facilitet som finansieras av en större grupp utvecklingsfinansiärer, däribland Swedfund. Via ICCF är Swedfund bland annat involverade i The Lake Turkana Wind Power Project – Afrikas största vindkraftpark och den enskilt största privata investeringen i Kenyas historia.

Sektorreformer
Det finns många tekniskt genomförbara projekt med god potentiell avkastning inom förnybar energi, men få av dem når full finansiering. Huvudanledningen är att det saknas erfarna utvecklare som vet hur projekten ska struktureras, genomföras och följas upp. Energisektorn i flera av utvecklingsländerna har insett problemet och genomför nödvändiga sektorreformer med stöd av Världsbanken, IFC och ett antal utvecklingsfinansiärer, däribland Swedfund. Vi påverkar även utvecklingen genom att erbjuda lånefinansiering med längre löptider än andra investerare.

En tredjedel av alla investeringar
Swedfund och övriga utvecklingsfinansiärer står idag för en tredjedel av alla investeringar i förnybar energi i Afrika. I många av länderna finns fantastiska naturtillgångar. Genom att använda dem på bästa sätt bidrar vi till att skapa förutsättningar för länderna att bygga sitt eget välstånd på ett hållbart sätt. Förnybar energi är en sektor under stor utveckling både vad gäller teknik men även vad gäller utbyggnad av installerad kapacitet. I vår investeringsprocess genomlyser och analyserar vi varje enskilt projekt utifrån fundamenten samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Vid årsskiftet hade Swedfund fem investeringar inom energisektorn. Det motsvarar ca. 9,9 procent av totalt kontrakterat belopp i Swedfunds portfölj.

Avgörande för klimatet
För att minska klimatpåverkande utsläpp och realisera de globala målen är en fortsatt satsning på förnybar energi lika självklar som avgörande. Här spelar Swedfund och övriga utvecklingsfinansiärer en central roll. Förutom partnerskapet med ICCF samarbetar vi bland annat med ElectriFI (electrifi.org) – ett EU-initiativ med fokus på förnybar elutbyggnad i utvecklingsländer.

(1) Electricity Access Database, World Energy Outlook, International Energy Agency, 2011, worldenergyoutlook.org; World Development Indicators, World Bank Group, July 2014, worldbank.org.