Följ Swedfund

Ekvation 2030 – Kapital som når målen

Nyhet   •   Maj 02, 2018 11:00 CEST

För Swedfund är Agenda 2030 en ekvation i ett globalt samspel. Vår del i ekvationen är att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder. I Swedfunds Integrerade Redovisning 2017 redovisar vi våra resultat och vårt arbete för att nå de globala målen.

För femte året i rad presenterar Swedfund en helt integrerad och reviderad redovisning där våra resultat redovisas och återspeglas utifrån våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Vi ser Agenda 2030 som en ekvation. Resultatet av bistånd, privata och offentliga investeringar måste tillsammans motsvara de behov som finns i världen. En inkluderande tillväxt ska skapas utan att försämra ekosystem och bidra till negativa klimatförändringar, utan att öka klyftorna och utan att stödja anti-demokratiska krafter. Swedfunds roll är att finansiera och utveckla hållbara företag i världens fattigaste länder. Anständiga jobb i växande och hållbara företag är avgörande för att nå de globala målen. Under 2017 har vår portfölj sammanlagt bidragit till 133 353 arbetstillfällen med en genomsnittlig jobbtillväxt på 3,6 procent.

Kvinnors ekonomiska egenmakt är en viktig del i ekvationen och för tredje året i rad mäter och redovisar vi andelen anställda kvinnor i portföljbolagen. Förra året var 44,2 procent av de anställda i våra portföljbolag kvinnor. Andelen kvinnor i styrelser i de bolag som rapporterat in både kvinnliga och manliga styrelseledamöter uppgår till 20,2 procent. Målet är att andelen män och kvinnor ska närma sig varandra under en femårsperiod.

Brist på elektricitet är ett hinder för samhällsutveckling och i Afrika söder om Sahara lever 600 miljoner människor utan elektricitet. Tillsammans med övriga utvecklingsfinansiärer står Swedfund för en tredjedel av alla investeringar i förnybar energi i Afrika. 2017 investerade Swedfund 290 miljoner kronor i olika energiprojekt. För första året redovisar vi även våra portföljbolags totala utsläpp.

Den Integrerade Redovisningen, Ekvation 2030, har producerats i samarbete med Futerra.