Följ Swedfund

Beröm och relevanta rekommendationer när EBA presenterar sin rapport om Sverige och UNGP

Nyhet   •   Feb 02, 2016 13:23 CET

EBA (Expert Group for Aid Studies) presenterade förra veckan sin rapport "Business and Human Rights in Development Cooperation - has Sweden incorporated the UN Guiding Principles?".

Syftet med rapporten var att undersöka hur väl svenska staten har lyckats integrera normer för företagande och mänskliga rättigheter i några av de institutioner som har mandat att bedriva internationellt utvecklingssamarbete och som också på ett eller annat sätt samarbetar med näringslivet. För att besvara frågeställningen fick SEI (Stockholm Environmental Institute) uppdraget att ta reda på om de institutioner som ansvarar för att leverera det svenska utvecklingssamarbetet har tillräckliga policies, riktlinjer och rutiner på plats, samt genomförandet av dessa, för att kunna säkerställa att de bidrar till att företag respekterar de mänskliga rättigheterna.

I rapporten får Swedfund gott betyg för arbetet med att anpassa våra interna processer för att bättre kunna följa UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP). Det innefattar att vi till exempel har utarbetat krav på att genomföra en risk- och konsekvensanalys i situationer med hög risk, en exitstrategi samt har implementerat operativa interna riktlinjer.

Swedfund har under lång tid arbetat tillsammans med flera civilsamhällesorganisationer för att ta in deras perspektiv och rekommendationer för hur vi ska utveckla vårt arbete, bland annat inom mänskliga rättigheter. Vårt samarbete med partners inom privata sektorn har också utvecklat och förfinat vårt arbete, då de ofta har kommit längre i sitt hållbarhetsarbete än de statliga aktörerna.

- EBAs rapport är en bra rapport, den reflekterar på ett korrekt sätt de styrkor och svagheter som Swedfund har, säger Kristin Sjöblom, Senior Manager ESG Affairs. Vi tar till oss av rekommendationerna och kommer att fortsätta att arbeta med dessa viktiga frågor i vår strävan efter att skapa hållbara företag och anständiga arbetstillfällen i de miljöer vi verkar.

Läs hela rapporten nedan.