Följ Swedfund

​Swedfund stärker sitt engagemang i Renewable Energy Asia Fund II

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 08:49 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund har investerat ytterligare 5 MUSD i Renewable Energy Asia Fund II (REAF II) och stärker därmed sitt bidrag till utbyggnaden av förnybar energi i utvecklingsländer i Asien.

Swedfunds strategi är att bidra till ökad produktion av förnybar energi i våra verksamhetsländer. Det finns en stark koppling mellan tillgång till hållbar energi och ekonomisk utveckling, och här har utvecklingsfinansiärers långsiktiga kapital och kunskap en viktig roll att spela.

I juli 2017 gjorde Swedfund en första investering, om 10 MUSD, i REAF II. Under hösten har vi tack vare fondens aktiva utvecklingsarbete redan betalat ut en betydande del av vår finansiering. Vi har därför beslutat om att öka vår investering med 5 MUSD, för att möjliggöra ytterligare utbyggnad av förnybar energi i utvecklingsländer i Asien. Den 30 november stängde REAF II, fonden hade då fått in totalt 203 MUSD från såväl privata som offentliga investerare.

Paradoxen i många utvecklingsländer är att relativt få förnybara energiprojekt realiseras, trots att det finns många tekniskt genomförbara projekt med goda möjligheter att ge bra avkastning. Ett konkret sätt att avhjälpa detta är att finansiera utvecklare som kan ta ett projekt från tidig utvecklingsfas till byggnation och sedan vidare till operativ verksamhet. Berkeley Energy, som förvaltar REAF II, är specialiserade på att genomföra små och medelstora förnybara energiprojekt på ett hållbart och samhällsutvecklande sätt. Detta gör fonden till ett effektivt verktyg i Swedfunds ambition att stötta utbyggnaden av förnybar energi på utvecklingsmarknader, samtidigt som den möter kraven inom våra tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

REAF II har hittills investerat i åtta projekt med fokus på sol-, vind- och vattenkraft i Indonesien, Filippinerna och Indien.

Om Swedfund

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär med uppdrag är att minska fattigdom genom hållbart företagande. Vi erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. I samarbete med våra partners ska vi medverka till ekonomiskt, miljö- och klimatmässigt samt socialt hållbara investeringar. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se