Följ Swedfund

Swedfund gör en ny omfattande klimatinvestering

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 14:18 CET

Utvecklingsfinansiären Swedfund investerar ytterligare i förnybara energikällor. I förra veckan slöts avtal om att investera motsvarande 70 miljoner kronor i ICCF, som är fokuserad främst på förnybar energi och som finansieras av en större grupp utvecklingsfinansiärer.

Swedfund fördjupar därmed ytterligare sitt engagemang i ICCF, Interact Climate Change Facility, som är en klimatfacilitet med 13 delägande utvecklingsfinansiärer har hittills mobiliserat 400 miljoner euro (motsvarande 4 miljarder SEK). ICCF investerar i huvudsak i projekt för förnyelsebar energi i Afrika, Asien och Latinamerika. Swedfunds senaste investering sker i form av långsiktigt lånekapital på 7,1 miljoner euro (motsvarande omkring 70 miljoner SEK).

”Vi har under flera års tid varit engagerade i ICCF tillsammans med andra starka aktörer. Det möjliggör större investeringar med bred expertkunskap kring hållbarhet och effektiv finansiering. Och resultatet hittills är mycket bra, vi har genom ICCF ökat tillgången till ren, pålitlig och prisvärd el som är en av de grundläggande drivkrafterna för utveckling. Klimatinvesteringar i förnyelsebara energikällor kommer att fortsätta öka för Swedfund”, säger Anna Ryott, VD för Swedfund.

Brist på hållbara energilösningar är en av de största utmaningarna för utvecklingsländer. Den hindrar den ekonomiska utvecklingen och drabbar de svagaste grupperna i samhället hårdast.

”Investeringar i utbyggnad av förnyelsebar energi är en viktig del av vårt långsiktiga fokus på fattigdomsbekämpning”, säger Anna Ryott. 

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder finansiering, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Swedfunds investeringsstrategi vilar på tre fundament: samhällsutveckling, hållbarhet och bärkraftighet. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 260 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se

Bifogade filer

PDF-dokument