Följ Swedfund

Nytt läromedel om Afrika

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2014 08:05 CEST

Erika Bjerström, journalist och författare till boken ”Det Nya Afrika” arbetar just nu på ett digitalt läromedel för gymnasiet och högstadiet. Materialet bygger på en bearbetning av boken och tas fram i samarbete med Weylers förlag och på uppdrag av svenska statens utvecklingsfinansiär Swedfund*. Läromedlet är pedagogiskt anpassat med hjälp av lärare i samhällskunskap och innehåller även instuderingsfrågor och flera reportage ur SVT’s serie ”Det Nya Afrika”.

Syftet med detta är att bidra till att skolorna i större utsträckning ska förmedla en mer korrekt och uppdaterad bild av en kontinent under extremt snabb utveckling. En bild fjärran från hopplöshet och stagnation, där tillväxten sker i rekordfart och där vi nu ser möjlighet att framgångsrikt bekämpa den extrema fattigdomen. Ett Afrika som väcker hopp men där det självklart även finns rejäla utmaningar.

– Det är en ren skam att skolan fortfarande sprider en icke uppdaterad Afrikabild och därmed bidrar till att befästa fördomar och nidbilder. Därför vill vi bidra med ett läromedel som speglar Afrika som det ser ut idag, säger Kai Sundström, kommunikationschef på Swedfund.

Materialet kommer att finnas tillgängligt att ladda ner och använda gratis inför höstterminen 2014, bland annat via www.swedfund.se.

För mer information kontakta Kai Sundström, kommunikationschef på Swedfund, 08-725 94 17, kai.sundstrom@swedfund.se

*Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar ska bidra till fattigdomsminskning och främja ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution. Mer information finns på www.swedfund.se.


*Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär som genom hållbara investeringar ska bidra till fattigdomsminskning och främja ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution. Mer information finns på www.swedfund.se.


Följ gärna bloggen: swedfundfrankly.se