Följ Swedfund

Kapitaltillskott till Swedfund möjliggör framtida investeringar för att minska fattigdomen genom hållbart företagande.

Nyhet   •   Sep 21, 2015 19:24 CEST

Regeringen föreslår i höstens budgetproposition ökade satsningar på Swedfund genom ett tillskott om 400 MSEK per år fram till 2018. I budgetpropositionen framhåller regeringen den positiva utveckling som Swedfund genomgått och som bekräftats av Riksrevisionen. Regeringen menar att Swedfunds verksamhet bidrar till att skapa arbetstillfällen, stärka lokala marknader samt öka skatteintäkter och tekniköverföring. Man ser även Swedfund som en föregångare inom många områden, bl.a. genom vår land-för-land-redovisning av betalda skatter och det aktiva arbete vi driver för att åstadkomma positiva förändringar vad gäller ILOs kärnkonventioner, jämställdhet, miljö och klimat.

Regeringen vill därför ge Swedfund förutsättningar för att skapa ytterligare sysselsättning genom fler hållbara företag, särskilt inom miljö- och klimatområdet. I förra veckan kom beskedet att regeringen vill ge ett kapitaltillskott om 400 MSEK för 2016, men i budgetpropositionen framgår alltså att man avser lägga förslag om ytterligare 400 MSEK per år under 2017 och 2018 för att Swedfund ska kunna planera och driva verksamheten på ett strategiskt hållbart sätt.

-Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över att få detta erkännande för vår verksamhet. Regeringens förslag gör det möjligt för oss som utvecklingsfinansiär att fortsätta kampen mot fattigdom genom hållbart företagande. Jag välkomnar regeringens långsiktighet och det fokus som regeringen har på klimat och jämställdhet. Vi ser fram emot att arbeta mer med miljö- och klimatrelaterade investeringar. Genom vårt uppdrag kan vi bidra till att realisera FN:s nya utvecklingsmål och skapa förutsättningar för en inkluderande tillväxt i världens fattigaste länder, säger Anna Ryott, VD Swedfund.