Följ Swedfund

Intressentdialog med fokus på klimat

Nyhet   •   Jun 23, 2016 13:54 CEST

Swedfund bjuder regelbundet in civilsamhället för att diskutera, lyssna på och utbyta erfarenheter kring specifika frågor.

Som ett led i arbetet med att ta fram en klimatstrategi som ska genomsyra vår verksamhet, befintliga och nya investeringar, deltog i slutet på mars Fores, Naturskyddsföreningen, SIWI, WWF och Kvinna till Kvinna i en intressentdialog om klimat. 

Inför mötet hade Swedfund identifierat fem diskussionspunkter som utgångspunkt för samtalet:

  1. Givet Swedfunds uppdrag – att bidra till minskad fattigdom genom hållbart företagande – vilka prioriteringar med bäring på klimat bör Swedfund i egenskap av ägare och investerare göra i samband med en investering och under förvaltningsfasen? 
  2. Hur ska man väga fattiga människors behov av elektricitet för att lyfta sig ur fattigdom och investeringar i förnyelsebara energikänslor? 
  3. Hur definierar ni en klimat investering? 
  4. Hur ser ni på energieffektiviseringar inom befintliga fossila energikraftverk? 
  5. Hur ser ni på energieffektiviseringar där den underliggande energikällan (t ex i en tillverkande fabrik) är baserad på ett fossilt bränsleslag? 

Mötesanteckningarna från intressentdialogen kan du läsa här.