Följ Swedfund

Taggar

ansvarsfulla investeringar

integrerad redovisning

hållbart företagande

hållbarhet

Faktablad: Swedfund och Elekta investerar i cancerkliniker

Swedfund och Elekta investerar tillsammans i strålkirurgi- och strålbehandlingskliniker i utvecklingsländer och har etablerat projektutvecklings- och investmentbolaget Global Medical Investments GMI AB.

Tillväxt/utvecklingsmarknader Ekonomisk utblick april 2012
Hållbarhets- och årsredovisning 2011

Hållbarhets- och årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-03-30 09:00 CEST